Vindkraftcentrum

13 juli 2016
Investeringarna i vindkraft ökade under andra kvartalet 2016, jämfört med kvartalet innan. Det visar statistik som Svensk Vindenergi presenterar idag. Men trots att den negativa trenden har brutits spår branschorganisationen en fortsatt lägre utbyggnadstakt jämfört med de senaste åren. Svensk ...
11 juli 2016
Fotograf: Torbjörn Bergkvist Beslut om ändringstillstånd för vindpark ...
10 juli 2016
Tävling för leverantörer av små vindkraftverk, pressmeddelande från Svensk ...
05 juli 2016
Mark- och miljödomstolen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen men ...
04 juli 2016
                                      Foto www.perpixel.se Vindparken Lyrestad ...

Bygge av vindpark

Filmer Ny studie: Bygge av vindpark gav många regionala jobb

Vindkraftcentrum.se (2014)

Vindkraft-Sveriges mest växande energikälla (2010)

 

Så här fungerar det

Vindkraftstidning

Vindkraftstekniker
utbildning

Vindkraftoriginal 03 kopia