Vindkraftcentrum

24 mars 2015
Det norsk-svenska elcertifikatmålet ökar med 2 TWh till 28,4 TWh fram till 2020 enligt en överenskommelse mellan Sverige och Norge. Samtidigt ska det svenska skatteundantaget för vissa vindkraftproducenter tas bort från den 1 juli 2016.   Bolag och kommuner som idag utnyttjar ...
12 mars 2015
Anton Steen, Svensk Vindenergi, anser inte att vindkraften hotar ...
27 februari 2015
En mild och blåsig vinter med mycket nederbörd pressade ner elpriset för ...
27 februari 2015
Befolkningsavvecklingen talar sitt tydliga språk; landsbygden töms ...
26 februari 2015
Foto: Nordisk Vindkraft Det kommer att ta ”ett antal veckor” att fastställa ...

Folder

Film 
 

Så här fungerar det

Vindkraftstidning

Vindkraftstekniker
utbildning

Vindkraftoriginal 03 kopia