Vindkraftcentrum

21 november 2014
  Ljud från vindkraft varierar, och det kan beskrivas ur olika synvinklar. Vid ett seminarium på VIND2014 fick en forskare, en jurist och en boende i närheten av en stor vindkraftpark ge sin syn på ljudfrågan. Runt 90 åhörare kom till seminariet som anordnades av Nätverket för vindbruk. ...
21 november 2014
Torbjörn Laxvik, projektledare Vindkraftcentrum.se Erfarenheter från ...
21 november 2014
Tomas Kåberger, professor vid Chalmers och tidigare generaldirektör för ...
19 oktober 2014
En stor internationell studie av livscykelanalyser för olika kraftslag, ...
17 oktober 2014
Matchning är nyckelordet, att koppla ihop arbetssökande med de jobb som ...

Så här fungerar det

Vindkraftstidning

Vindkraftstekniker
utbildning


Vindkraftoriginal 03 kopia