Vindkraftcentrum

18 oktober 2016
Bolag inom Arise AB (publ) koncernen har tecknat avtal om och förvärvat samtliga aktier i Bröcklingberget Vindkraft AB, vilket är det projektbolag som har rättigheterna till vindkraftprojektet Bröcklingberget . Arise har sedan tidigare haft en option att förvärva Projektet från Ownpower ...
14 oktober 2016
Svenska företag har goda affärsmöjligheter i Norge nu när Statkrafts är ...
13 september 2016
Tidigare genomförda studier inom ”Nätverket för vindbruk” har visat att ...
05 september 2016
Produktionskostnaderna för ny vindkraft fortsätter att sjunka. Det finns i ...
02 september 2016
Svevia, ska på uppdrag av OX2 bygga vägar, kranplatser, fundament och ...

Bygge av vindpark

Filmer Ny studie: Bygge av vindpark gav många regionala jobb

Vindkraftcentrum.se (2014)

Vindkraft-Sveriges mest växande energikälla (2010)

 

Så här fungerar det

Vindkraftstidning

Vindkraftstekniker
utbildning

Vindkraftoriginal 03 kopia