Vindkraftcentrum

23 september 2014
Vattenfall har inlett bygget av två vindkraftparker, i Juktan i Sorsele kommun i Västerbotten samt i Höge Väg i Kristianstads kommun Skåne, som sammanlagt ska generera el motsvarande 63 000 hushålls elbehov. Byggarbetet inleds under hösten och investeringskostnaden uppgår till 860 miljoner ...
02 september 2014
Tisdag 26 augusti invigdes Jämtkrafts och Skanskas gemensamt ägda ...
02 september 2014
Vattenfall Vindkraft och Kabeko Kraft inleder ett samarbete gällande fyra ...
25 augusti 2014
KTH och Uppsala universitet bildar nu ett nytt centrum med inriktning mot ...
20 augusti 2014
Vindkraftcentrum.se kraftsamlar under hösten 2014 och fortsätter arbeta för ...

Så här fungerar det

Vindkraftstidning

Vindkraftstekniker
utbildning


Vindkraftoriginal 03 kopia