Vindkraftcentrum

08 april 2015
Utbildningsplatser för vindkraftstekniker på landets yrkeshögskolor har sjunkit drastiskt de senaste åren. Till hösten 2015 har endast två YH-utbildningar till vindkrafttekniker blivit beviljade att starta. Dessa är CFL Söderhamn och Campus Varberg. Från att det några år tillbaka fanns ...
07 april 2015
Utbyggnaden av miljövänlig el fortsätter trots branschens oro för de låga ...
31 mars 2015
Förra året, 2014, genomförde Nätverket för vindbruk, noden för ...
24 mars 2015
Det norsk-svenska elcertifikatmålet ökar med 2 TWh till 28,4 TWh fram till ...
12 mars 2015
Anton Steen, Svensk Vindenergi, anser inte att vindkraften hotar ...

Folder

Film 
 

Så här fungerar det

Vindkraftstidning

Vindkraftstekniker
utbildning

Vindkraftoriginal 03 kopia