• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg

Nyheter

18 september 2018
Det råder stor kompetensbrist på en konkurrensutsatt marknad. Därför startar Vattenfall idag en ny rekryteringskampanj. Där man, enligt ett pressmeddelande, vill visa Vattenfalls fördelar som arbetsgivare och för att attrahera talanger som kan förverkliga ett fossilfritt liv inom en generation. ...
14 september 2018
Två fleråriga forskningsprojekt om ren och vindkraft har beviljats sammanlagt ...
12 september 2018
Inbjudan till företag och kommuner samt övrig offentlig verksamhet. Plats: ...
10 september 2018
Till skillnad från i Sverige har Norge valt att inte förnya sina mål för ...
07 september 2018
I dagarna påbörjas nedmonteringen av Big Glenn, Göteborg Energis stora ...

Aktuellt just nu

Branschforum vindkraft 27/9 i Östersund

Inbudan till företag och kommuner samt övrig offentlig verksamhet.

Plats: Verket, Prästgatan 50 i centrala Östersund. Klockan 09.30-16.00

Konferensen är som vanligt avgiftsfri, kaffe och lunch ingår. Möjlighet till mingel och egna affärsmöten.

Medverkan av bland annat Charlotte Unger Larson VD Svensk Vindenergi och Jeanette Lindeblad styrelseordförande i Svensk Vindkraftförening.

Lokala företag kan ges större möjligheter till uppdrag i samband med vindkrafts-utbyggnad. Med fler inblandade lokala företag ökar acceptansen.

Etablerat pilotprojekt presenteras där lokala företag kommer in tidigare i processen och där projektören aktivt påverkar och underlättar för sina huvudentreprenörer till lokala inköp av varor och tjänster. Detta utan att göra avkall på kraven för pris och kvalitet i leveransen. Modellen kan användas i alla kommuner där vindkraft planeras. Berörda kommuner och vindkraftprojektörer som deltar i branschforum erbjuds kostnadsfri konsultation om modellen.

Metoder för att maximera stödet till lokal utveckling.

En ny standardiserad modell för den så kallade vindpengen presenteras. Modellen fokuserar på lokal näringslivsutveckling.

Vattenfall har i likhet med de flesta vindkraftsaktörer utgett löften om en så kallad vindpeng, stöd till lokal utveckling (SLU), i samband med etablering av nya vindkraftsparker. Vattenfall inleder nu ett samarbete med Garantia och förbättrar stödet till lokalt företagande.

Efter några års samtal med Vindkraftcentrum har Vattenfall beslutat skapa en ny modell för att öka värdet på SLU.

Den stora förändringen kommer genom ett samarbete med Garantia, ett bolag som kan växla upp stödet genom att, i kombination med SLU, stötta lokala företag med kapital. Samarbetet med Garantia innebär stöd och affärsutveckling för små-och medelstora företag i närområdet till en planerad vindkraftspark.

Modellen presenteras och kan användas av andra projektörer i samarbete med de bygder där ny vindkraft etableras. Representanter för Garantia och Vindkraftcentrum finns på plats och kan hjälpa till med att genomföra liknande lösningar i hela landet.

Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft är redan stor – och kommer att öka.

Sverige har ett mål att använda 100 procent förnybar el senast 2040 och en stor del av den energin kommer att bli vindkraft. För att nå målet ska det byggas omkring tretusen nya vindkraftverk de närmaste decennierna. Dessutom skall i stort sett 3 600 vindkraftverk som nu är i drift bytas ut under samma period. I dagsläget behövs det de närmaste fyra åren 750 nyutbildade vindkrafttekniker. I övriga Europa är utbyggnadstakten lika hög. Det finns alltså goda möjligheter för de som också skulle vilja jobba utomlands. Hur kan branschen, berörda kommuner, skolor, arbetsförmedlingen mfl hjälpas åt att attrahera ungdomar att söka utbildningar inom vindkraft.

Dessutom ger den ökade mängden vindkraft massor av möjligheter för lokala företag att leverera varor och tjänster i hela värdekedjan för drift och underhåll under de 20-30 år en nybyggd vindkraftpark producerar el.

Anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

___________________________________________________________________________________________________________

Klicka här för att se filmen från Lungsjön. Med sina 149 vindkraftverk är det Skandinaviens vindkraftstätaste område>> ©Vindkraftcentrum