Vindkraftcentrum

27 februari 2015
En mild och blåsig vinter med mycket nederbörd pressade ner elpriset för andra kvartalet 2015 till rekordlåga nivåer. Det redan stora överskottet på elcertifikat har blivit ännu större. Sammantaget har det medfört stopp för investeringsbeslut för vindkraft. Nu inväntar branschen beslut om ...
27 februari 2015
Befolkningsavvecklingen talar sitt tydliga språk; landsbygden töms ...
26 februari 2015
Foto: Nordisk Vindkraft Det kommer att ta ”ett antal veckor” att fastställa ...
23 februari 2015
Fastighetsägare i Jämtland har anmält SCA för brott mot FSC:s regler för ...
11 februari 2015
Förra året blev ännu ett år med låg användning av el. Vindkraften slog nytt ...

Folder

Film 
 

Så här fungerar det

Vindkraftstidning

Vindkraftstekniker
utbildning

Vindkraftoriginal 03 kopia