Evelina Nyberg ny medarbetare i projektet

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

Evelina Nyberg har rekryterats som projektledare för kompetensutvecklingsfrågor i projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Evelina kommer närmast från Umeå där hon studerat på studie- och yrkesvägledarprogrammet på Umeå universitet. Hon är väl förtrogen med regionen; född och uppvuxen i Bredbyn utanför Örnsköldsvik och gymnasieåren tillbringades i Sollefteå på skidskyttegymnasiet.

- Ja, så för mig är det lite grand som att återvända när jag nu har flyttat tillbaka till Sollefteå för det här jobbet, säger Evelina.

Tjänsten delas mellan projektet och Sollefteås lärcentra Reveljen.

- Jag kommer att arbeta halvtid med kompetensförsörjningsfrågor i det här projektet och halvtid som studie- och yrkesvägledare på Reveljen. Det känns spännande att få arbeta med någonting nytt och som jag tror kan bli framgångsrikt, säger Evelina.

Hans Pahlin, huvudprojektledare för ”vindkraft – generator för hållbar utveckling”, gläds över den nya rekryteringen.

- Kompetensförsörjningsfrågor är en mycket viktig del i vårt projekt och därför är vi mycket glada över att ha kunna rekrytera en utbildad studie- och yrkesvägledare som kan fokusera på kompetensförsörjning och utbildningsfrågor relaterat till vindkraftsatsningarna i regionen, säger Hans.

 

Så ska vi locka fler ungdomar till energibranschen!

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

I projektet arbetar vi för att attrahera ungdomar att söka sig till energibranschen. En metod är att arrangera resor till vindkraftparker där skolungdomar får lära sig mer om denna framtidsbransch.

Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” arbetar brett för att finna nya vägar att attrahera ungdomar att söka sig till energibranschen när de ska göra sina yrkesval.

En idé som vi nu testar är att arrangera endagsresor med studiebesök i en vindkraftpark och på ett vattenkraftverk för skolungdomar.

- Energibranschen är het och en riktig ”framtidsbransch” när ungdomar ska göra sina yrkesval. Det gäller bara att ungdomarna ska bli medvetna om att den här möjligheten finns och att jobben bokstavligt talat väntar runt hörnet på dem i deras hemkommuner, säger Erik Löfgren, kommunikatör i projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och samordnare av studiebesöken.

En första resa gjordes i mitten av juni med högstadie- och gymnasieungdomar från den så kallade Ungdomsdelegationen i Sollefteå kommun.


Jens Näsström på Statkrafts vindkraftpark i Ögonfägnaden berättar för skoleleverna om yrket vindkrafttekniker.

Vid studiebesöket fick ungdomarna besöka Statkrafts servicestation vid Ögonfägnadens vindkraftpark mellan Ramsele och Hammerdal. Där berättade Jens Näsström från Statkraft om hur ett vindkraftverk fungerar och vilka arbetsuppgifter det finns för en vindkrafttekniker som arbetar i en vindkraftpark.

Eleverna fick även en guidad tur ut bland vindkraftverken i vindkraftparken och gå in i ett av turbintornen för att se hur det ser ut inne i ett vindkraftverk.

Under dagen besöktes även Vattenfalls vattenkraftverk vid Nämforsen i Näsåker med en rundvandring inne i kraftstationen för att visa att det finns fler möjligheter till arbete inom energibranschen än bara vindkraft.

- Resan kommer nu att utvärderas och från projektet kommer vi inom kort att presentera förslag till hur sådana här studiebesök kan planeras och genomföras i en bredare skala för högstadie- och gymnasieskolor i berörda kommuner i regionen, berättar Erik Löfgren och fortsätter:

- Den spontana reaktionen från de deltagande ungdomarna var  mycket positiva och många fick efter dagen upp ögonen för att det här finns chans till roliga, spännande och utmanande arbeten!

 

Vindkraft i fokus på Energimyndighetens konferens Energivärlden

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

Energimyndighetens stora konferens Energivärlden med tema vind lockade närmare 300 beslutsfattare, branschföreträdare och forskare.

Energivärlden är en ny konferens från Energimyndigheten och hade tema "Vind" när den genomfördes i Stockholm den 29-30 maj.

Konferensen innehöll ett välmatat program som bland annat behandlade frågan om vindkraftens betydelse för att Sverige ska nå det beslutade målet om 100 procent förnybart till år 2040, den snabba teknikutvecklingen inom vindkraftsområdet och de senaste rönen från forskningsområdet kring vindkraft.

Från projekt "Vindkraft - generator för hållbar utveckling" följde vi bland annat en session på temat "Från förnybar energi till lokal utveckling". 

Där medverkade bland andra Torbjörn Laxvik från Vindkraftcentrum.se som berättade om erfarenheter från tidigare vindkraftprojekt och det planeringsverktyg Vindkraftcentrum.se tagit fram.

Ann-Marie Sandberg, företagare från Lycksele och ledamot i Garantia om hur "bygdepeng" kan användas för utveckling av det lokala näringslivet där hon berättade om hur Garantia gjort en överenskommelse med Vattenfall.


Åsa Sjödén, kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå

Andra föreläsare var bland andra Åsa Sjöd'en, kommunalråd i Sollefteå, som berättade om hur intresset för elintensiv industri i Norrlands inland fört med sig att internationella investerare nu bokstavligt talat står i kö för att få investera i ny verksamhet i Sollefteå och på samma tema talade Skellefteås kommunchef Kristina Sundin Jonsson om Northvolts planerade batterifabrik i Skellefteå.

 

Läs mer om konferensen på Energimyndighetens webbplats för Energivärlden tema vind:

www.energimyndigheten.se >>

 

Ny folder - därför ska Du bli vindkrafttekniker!

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

Vindkraftcentrum.se, Svensk Vindenergi och Nätverket för vindbruk har tagit fram en folder om framtidsyrket vindkrafttekniker.

Foldern beskriver olika utbildningsvägar och framtidsmöjligheter och riktar sig till alla som är - eller kan förväntas bli - intresserade av en framtid som vindkrafttekniker.

Så här beskrivs yrket bland annat:

Jobba som klätterexpert, elektriker och systemansvarig. Samtidigt. Bli vindkrafttekniker. Ett jobb där du ansvarar för högteknologiska lösningar och gigantiska konstruktioner - mitt i naturen.

Ladda ner den fyrsidiga foldern som pdf-fil:

Bli vindkrafttekniker >>

Mässa för att locka ungdomar till energibranschen

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

Projektet medverkade i veckan vid en yrkesmässa för högstadieelever för att berätta om framtidsyrket vindkrafttekniker och vilka utbildningsvägar som finns.

Behovet av att rekrytera mer personal till energibranschen i allmänhet och vindkraftområdet i synnerhet bedöms vara fortsatt stort. Därför är ett av huvudspåren i projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” att locka och attrahera ungdomar att söka sig till energibranschen när de ska göra sina val för framtida yrken.

Att finnas på plats där ungdomarna finns är därför en självklarhet för oss som arbetar i projektet. 

Ett exempel på sådana aktiviteter är den yrkesmässa för högstadieelever som arrangerades på Vallaskolan i Sollefteå i veckan. 

Projektet fanns på plats med en informationsmonter där vi mötte elever från årskurs 7, 8 och 9. Vi berättade om yrket vindkrafttekniker, hur goda framtidsutsikterna ser ut för att få jobb och vilka utbildningsvägar som är lämpliga – såväl på gymnasiet som med eftergymnasial utbildning.

Intresset från de besökande ungdomarna var stort och frågorna om yrket var såväl många som kluriga.