Samarbete för att tillvarata kompetens hos utrikesfödda

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

Projektet har initierat ett samarbete med bland andra Energiföretagen, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Västernorrland, Hjalmar Strömer-skolan i Strömsund, Reveljen Lärcenter i Sollefteå och Uppsala universitet campus Gotland om hur vi bättre kan tillvarata efterfrågad kompetens hos utrikesfödda för jobb inom energibranschen.

Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna när Sverige ställer om till 100 % förnybart med enbart förnybara energikällor som till exempel vindkraft, vattenkraft och solkraft.

Därför är ett av huvudsyftena med projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” att arbeta med just kompetensförsörjning, hur man attraherar fler att utbilda sig för jobb inom kraftbranschen generellt och vindkraftnäringen i synnerhet.

En viktig målgrupp är nyanlända och utrikesfödda som kommit till Sverige med yrkeserfarenheter som lämpar sig väl för jobb inom kraftindustrin.

Utmaningarna är många. Bland annat att validera de yrkeskunskaper de redan har och ”översätta dem” till svenska förhållanden och att kunna anordna relevanta utbildningar.

Den 4 december arrangerade därför projektet en workshop för att påbörja arbetet att göra an handlingsplan för att underlätta kompetensförsörjningen i Sollefteå i framtiden med hjälp av just nyanlända och utrikesfödda.

I samarbetet medverkar flera viktiga aktörer:

• Arbetsförmedlingen Nord 

• Arbetsförmedlingen i Sollefteå 

• Arbetsförmedlingen Kramfors

• Länsstyrelsen Västernorrland – projekt integration och tillväxt i Västernorrland

• Energiföretagen

• Uppsala universitet – campus Gotland

• Hjalmar Strömer-skolan Strömsund, YH-utbildning vindkrafttekniker

• Reveljen Lärcenter i Sollefteå

• Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”

 

- Vi hade ett bra möte och nu intensifierar vi arbetet bland annat genom att se hur vi med insatser i utbildning i svenska och matematik kan underlätta för utrikesfödda och nyanlända att söka till exempel YH-utbildningen till vindkrafttekniker i Strömsund, säger Evelina Nyberg, studie- och yrkesvägledare på Reveljen Lärcenter och tillika utbildningsledare i projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling

 

Gymnasielever från Sollefteå besökte Ögonfägnadens vindkraftpark

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

I veckan besökte tio elever som läser naturvetenskapliga programmet på Sollefteå Gymnasium Ögonfägnadens vindkraftpark för att lära sig mer om förnybar elproduktion.

En viktig del i projekt "Vindkraft -generator för hållbar utveckling" är att stötta branschen i arbetet att trygga kompetensförsörjningen. Det gör vi bland annat med riktade aktiviteter mot skolungdomar för att de ska lära sig mer om energibranschen och vilka jobbmöjligheter det finns inom förnybart generellt och vindkraften speciellt.

Vårt projekt har därför samarbeten med olika skolor inom projektområdet, ett samarbete som blir allt större.

Under hösten har till exempel elever som läser en specialinriktning på miljö på naturvetenskapliga programmet på Sollefteå Gymnasium särskilt studerat förnybart och hur Sverige ska klara omställningen till 100 procent förnybart till år 2040.

Som ett led i det har projekt "Vindkraft - generator för hållbar utveckling" arrangerat två studiebesök för eleverna. Dels på Sollefteåforsens vattenkraftverk i Sollefteå, dels på Ögonfägnadens vindkraftpark mellan Ramsele och Hammerdal.

- En förutsättning för att vi ska klara omställningen till 100 procent förnybart är att det finns arbetskraft med rätt kompetens. Därför är det oerhört värdefullt att ha ett bra samarbete med till exempel gymnasieskolorna så här, säger Erik Löfgren från projektet.

Vid studiebesöket på Ögonfägnadens vindkraftpark tog drift- och underhållschefen Jens Näsström från Statkrafts tre vindkraftsparker i området emot och berättade om arbetet vid den stora vindkraftparken strax utanför Ramsele.

- Vi är cirka 30 anställda som arbetar med drift och underhåll av de tre vindkraftparkerna Ögonfägnaden, Björkhöjden och Stamåsen. Det är allt från vindkrafttekniker till övrig servicepersonal och de flesta bor här i området, berättade Jens Näsström bland annat.

Efter föreläsningen inne i servicestationen fick eleverna följa med på en rundtur ut i vindkraftparken och se vindkraftverken på nära håll.

 

Nyhetsbrev nr 9 från projektet

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

Nu finns månadens nummer av projektets nyhetsbrev ute.

Ur innehållet:

- Seminarium i Lungsjön: Erfarenhetsutbyte efter projektet ”Lokal förankring av vindbruksprojekt”
- Informationsträff för högstadieungdomar i Åsele
- Ny rapport från Vindkraftcentrum.se:
”Fördjupad studie – Drift och Underhåll” visar på många möjligheter för lokala företag.
LRF Västernorrlands regionstyrelse hade studiedag i vindkraftspark
- Sollefteå kommun planerar ny el- och energiutbildning på gymnasiet
 
Ladda ner månadens nyhetsbrev som pdf-fil:
 
Projektets alla nyhetsbrev finns arkiverade på den här webbplatsen.
 
Vill du ha en egen prenumeration ?
Skicka ett mejl till projektkommunikatören Erik Löfgren
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
 

Erfarenheter från vindbruksprojektet presenterades i Lungsjön

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

Den 27 november arrangerades ett avslutningsseminarium i Lungsjön, Ramsele för projekt ”Lokal förankring av vindbruksprojekt” om de erfarenheter man dragit av projektet.

Ett 40-tal medverkande från olika delar av Mellannorrland deltog i seminariet. Dagen inleddes med en bussrundtur i Statkrafts stora vindkraftpark Björkhöjden i närheten av Lungsjön och därefter arrangerades ett ”erfarenhetsseminarium” på Lungsjöns Lägergård.

Bland de medverkande kan nämnas företrädare för Lungsjöns Fritidsförening, projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” i Sollefteå, Vindkraftcentrum.se i Hammerdal och Energimyndigheten.

Syftet med dagen var att presentera de erfarenheter som gjorts i projektet.

Bakgrunden till projektet är etablerandet av Skandinaviens största landbaserade vindkraftparker Björkhöjden, Ögonfägnaden och Stamåsen i Sollefteå, Ragunda och Strömsunds kommuner – en mångmiljardinvestering som var färdigställd 2016 och där byn Lungsjön mellan Ramsele och Borgvattnet var navet under byggfasen.

Fokus på erfarenhetsseminariet låg på hur lokala bygdeföreningar (och liknande organisationer) och lokala entreprenörer ska få största möjliga utbyte av vindkraftetableringar i sitt närområde.

-        Våra viktigaste råd är att vara aktiv redan från första början. Var med på samrådsmöten och var delaktig i arbetet. Försök att ligga steget före för när investeringsbeslut väl är fattat går allt fort, säger Staffan Magnusson och Gunilla Lundin från Lungsjön.

Etablerandet av vindkraftparkerna runt Lungsjöbygden har haft stort betydelse för bygden.

-        Nya arbetstillfällen har skapats, besöksnäringen har ökat, vi har en positiv inflyttning och framtidstron har ökat i bygden. Men allra bäst är nog de infrastrukturinvesteringar som kommit till stånd tack vare vindkraften. Vägar har rustats upp och förstärkts, mobilnätet har förstärkts och vi har fått bredband till byn – något som inte hade skett utan vindkraftssatsningen, berättar Staffan och Gunilla.

Erfarenheterna från projektet kommer nu att sammanställas i en handbok som beräknas vara klar runt årsskiftet, en handbok med praktiska råd och tips till bygdeföreningar med mera att tänka på när vindkraften kommer till byn.

Skolungdomar i Åsele fick lära sig mer om vindkraft

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

I samband med en företagarträff i Åsele fick skolungdomar från högstadiet Åsele Centralskola lyssna på två föreläsningar om vindkraft och vilka jobbmöjligheter det innebär i Åsele i framtiden.

Närmare 60 skolungdomar från årskurs åtta och nio på högstadiet blev bjudna på en lunch på Åsele värdshus fredagen den 23 november och fick samtidigt lyssna på två miniföreläsningar om omställningen till 100 % förnybar elproduktion, vindkraftsatsningar och vilka jobbmöjligheter det innebär i Åsele i framtiden.

Träffen med skolungdomarna var ett initiativ från Åsele näringslivsstiftelse. Föreläsare var Erik Löfgren från projekt "Vindkraft - generator för hållbar utveckling" och Kristoffer Arnqvist från Vattenfall.

Kristoffer Arnqvist, Vattenfall

Kristoffer Arnqvist berättade om sina erfarenheter att arbeta med vindkratprojekt till havs och om sitt nuvarande arbete som projektledare för den stora vindkraftsatsningen ovanför Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner.

Erik Löfgren berättade om arbetet i Sverige att ställa om till 100 % förnybar elproduktion i Sverige till år 2040 och vilka möjligheter det innebär i Norrlands inland. Bland anat berättade han om framtidens jobbmöjligheter och vilka olika utbildningsvägar som är lämpade.

- Det var en mycket givande träff med ungdomarna. De var rejält på "hugget", nyfikna och ville veta mer om vindkraft, utbildningar och vilka jobb det kan bli i framtiden. Verkligen roligt!, summerar Erik Löfgren