Många besökare i vår monter på Höga Kusten Företagsmässa

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

Intresset för projektet "Vindkraft - generator för hållbar utveckling" var stort när Kramfors och Sollefteå kommuner arrangerade Höga Kusten Företagsmässa 20-21 april.

Många ville diskutera vindkraft när projektet medverkade med en utställningsmonter på Höga Kusten Företagsmässa i Kramfors.

- Vindkraft är en fråga som engagerar och många har åsikter, såväl för som emot. Därför är det oerhört värdefullt för oss att vara med i sådana här sammanhang och kunna informera om hur vindkraft kan vara en generator hållbar utveckling, säger projektkommunikatören Erik Löfgren.

Företagsmässor har arrangerats tidigare i ådalskommunerna, men det här var första gången det skedde som ett samarrangemang mellan Kramfors och Sollefteå kommuner.

90 utställare fanns på plats under de två mässdagarna och arrangörerna räknade in flera tusen besökare.

Se fler bilder från vår monter på vår facebook-sida:

facebook.se/vindkraftsgenerator

 

Vindkraftseminarium i Lungsjön samlade projektörer, investerare och kommunala beslutsfattare

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

Vindkraftseminarium i Lungsjö, Ramsele. Närmast kameran Hans-Erik Flodin från Nordan Vind Vindkraft AB och Flemming Engelstoft från Wind Space A/S. Foto: Erik Löfgren

I triangeln mellan Sollefteå, Ragunda och Strömsund finns långt framskridna planer på fortsatt etablering av vindkraftsparker. Den 18 april samlades därför 30-tal projektörer, investerare och kommunala beslutsfattare på Lungsjöns lägergård utanför Ramsele för att diskutera och samverka kring framtidsfrågorna.

I området mellan Ramsele, Hammerdal och Strömsund i skogarna på gränsen mellan Västernorrland och Jämtland finns Skandinaviens största vindkraftparker med 149 verk i Björkhöjden, Ögonfägnaden och Stamåsen.

Planer finns på fler vindkraftparker i området och den 18 april samlades projektörer, investerare och kommunala beslutsfattare för att informera varandra om framtidsplaner, tidsplaner med mera och diskutera hur man kan driva frågorna framåt.

Seminariet arrangerades på Lungsjöns Lägergård utanför Ramsele i byn Lungsjön, en av de byar i området som kraftsamlat och mer eller mindre ”gått man ur huse för” att skapa mervärde och lokal nytta av de miljardinvesteringar som genomförts och som planeras i bygden.

Åsa Sjödén, kommunalråd i Sollefteå i glatt samspråk med Staffan Magnusson från Lungsjön och projektet "Lokal förankring av vindbruksprojekt". Foto: Erik Löfgren

Medverkande aktörer på vindkraftseminariet var bland annat Windspace, Nordan Vind Vindkraft AB, VasaVind, SCA Energy, Statkraft och E.ON Energidistribution. Berörda kommuner med representanter på plats var Sollefteå, Ragunda och Strömsund och andra medverkande var bland andra Ramsele-Edsele företagarförening, Vindkraftcentrum.se i Hammerdal och den nationella vindkraftssamordnaren Karin Österberg från Östersund.

Seminariet var ett samarrangemang mellan Energimyndighetens två projekt i området; ”Lokal förankring av vindbruksprojekt” och Sollefteåbaserade ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Dagen varvades med korta presentationer från de olika medverkande och ett längre pass med ”speeddating” där lite mer informella samtal kunde hållas i mindre grupper. 

Anna Magnusson, egen företagare, som kan driva sitt företag omväxlande i Östersund och Lungsjön tack vare att bygden fått bättre mobiltelefontäckning och bredband som en direkt följd av vindkraftsatsningarna i området. Foto: Erik Löfgren

Dagen avslutades med en inspirationsföreläsning av Anna Magnusson som berättade vad vindkraftssatsningarna i området betytt för Lungsjöns utveckling.  Som en direkt följd av vindkraftssatsningarna kan hon driva sin företagsverksamhet omväxlande i Östersund och i föräldrahemmet i Lungsjön tack vare att bredband och bättre mobiltelefontäckning nu finns i Lungsjön.

Seminariet samlade ett 30-tal medverkande och gav mersmak för fler vindkraftseminarier med samma upplägg i framtiden

- Det var en mycket givande dag och för mig var det bra att kunna ställa frågor direkt till berörda beslutsfattare i de kommuner där jag verkar, sammanfattade Hans-Erik Flodin från Nordan Vind Vindkraft AB

Hans-Erik Flodin fick fick medhåll av Sollefteå kommuns kommunalråd Åsa Sjödén.

- Ja, verkligen intressant, givande och lärorikt att få rejält med tid att sitta ner med projektörerna på det här sättet, konstaterade Åsa Sjödén.

Erik Löfgren från projekt "Vindkraft - generator för hållbar utveckling" i Sollefteå var moderator för vindkraftseminariet i Lungsjön, Ramsele. Foto: Åsa Sjödén

 

Information om vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

Torsdag 12 april blir det informationsträff på Lärcentrum, gröna skolan i Strömsund om den nya YH-utbildningen till vindkrafttekniker.

Visst är DU intresserad av en utbildning som öppnar dörren till ett framtidsjobb i Norrlands inland?! Än finns det platser kvar till den YH-utbildning till vindkrafttekniker som startar till hösten i Strömsund.

Läs mer om utbildningen på www.hjalmar.nu/vindkraft

 

Besök oss på Höga Kusten företagsmässa 20-21 april!

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

Höga Kusten företagsmässa är ett samarbete mellan Sollefteå och Kramfors kommuner och arrangeras den 20-21 april i Kramfors tennishall.

Från projekt "Vindkraft - generator för hållbar utveckling" finns vi på plats med en egen monter där vi informerar om projektet och vad projektet har att erbjuda dig som lokal/ regional entreprenörer.

Fredagen den 20 april är vikt för intresserade företagare med utställarna på plats i sina montrar samtidigt som det bjuds på ett intressant scenprogram med olika miniseminarier.

Lördagen den 21 april är företagsmässan öppen för allmänheten. 

Läs mer om arrangemanget på Höga Kusten företagsmässas webbplats:

hogakustenforetagsmassa.se >>

Informationsträff om YH-utbildning till vindkrafttekniker

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

Informationsträff på Reveljen i Sollefteå den 12 april om YH-utbildning till vindkrafttekniker.

Reveljen - Sollefteå kommuns lärcentrum bjuder in till informationsträff om aktuella YH-utbildningar, bland annat blir det information om kommande utbildningar till vindkraft- och vattenkrafttekniker.

Torsdag 12 april kl 18.00-20.00 på Reveljen, Byggnad 4, Nipanområdet Sollefteå. Välkommen!

Inbjudan informationsträff 12 april >>