Föreläsning om vägen till 100 procent förnybart år 2040

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

Hans Pahlin och Erik Löfgren från projektet har medverkat vid en frukostföreläsning på Reveljen Lärcenter i Sollefteå där de föreläste på temat "Vägen till 100 procent förnybart år 20140 - möjligheter för Sollefteå kommun".

Vid föreläsningen gav duon en bakgrund till den parlamentariska Energiöverenskommelse som slutits och som lett fram till riksdagsbeslutet att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion senast år 2040, en redogörelse för hur elproduktionen ser ut i Sverige idag och hur den bedöms se ut år 2040.

Med det som bakgrund diskuterades vilka utvecklingsmöjligheter det här ger för en inlandskommun som Sollefteå.

Bland annat pekades på möjligheterna att öka produktionen av förnybar el via bland annat vindkraft och skapa avsättning för produktionen på plats i form av etablerande av elintensiv industri.

Hans Pahlin och Erik Löfgren kunde vid föredraget berätta om det stor intresset såväl nationellt som internationellt för just den typen av verksamhet i bland annat Sollefteå kommun. 

Som avslutning på föreläsningen målades även en visionär bild upp av framtidens Sollefteå som möjligt nationellt nav för förnybar energi med bland annat nedanstående punkter.

Forskning och utveckling - möjligheter för Sollefteå:

  • Sollefteå grön kommun 2040 ?
  • Sollefteå nationellt forsknings- och utvecklingscenter för förnybar energi ?
  • Sollefteå nationellt utbildningscenter för förnybart ?
  • Sollefteå landets största producent av förnybar energi 2040 ?

Här kan du ladda ner presentationen som pdf-fil:

Vägen till 100 % förnybart (pdf)

Debatt: Skogsbruket effektivare och lönsammare tack vare vindkraften

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

Debattartikel från projekten "Vindkraft - generator för hållbar utveckling" och " Lokal förankring av vindbruksprojekt" om vindkraftens positiva inverkan på skogsbruket med konkreta exempel från vindkraftparken Björkhöjden mellan Ramsele och Hammerdal. Debattartikeln publicerad i dagstidningar i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län samt i lantbrukstidningar.

Effektivare och lönsammare skogsbruk tack vare vindkraften

Skogsbruket i Norrlands inland blir lönsammare och mer effektivt och tack vare satsningarna på vindkraftparker. Vindkraften förutsätter ett bra och väl underhållet vägnät och det ger möjligheter för skogsägarna att bedriva ett mer rationellt skogsbruk.

Ett exempel på hur skogsbruket påverkats positivt av vindkraftsatsningar är vindkraftparken Björkhöjden 1 och 2 utanför Ramsele i Sollefteå kommun. När vindkraftparken med 90 vindkraftverk invigdes i juni 2016 hade länsväg 969 från Ramsele förbi Lungsjön mot länsgränsen till Jämtland på 22 kilometer rustats upp och blivit BK1-klassad. Dessutom hade 80 kilometer skogsbilvägar i området byggts/restaurerats för att klara tunga transporter och har numera BK1-status.

Det aktuella området på cirka 20 000 hektar består av cirka 17 000 hektar produktiv skogsmark. Tack vare att cirka tio mil väg nu fått en väsentlig standardökning i samband med etablerandet av vindkraftparken blir skogsbruket mer effektivt och lönsamheten förväntas öka.

Den årliga skogstillväxten i området är drygt 55 000 skogskubikmeter. Det motsvarar i runda tal drygt 1 150 timmerbilstransporter per år.

Tidigare var det bara under några få vintermånader per år som vägarna kunde användas för dessa timmertransporter. Det var nämligen bara när väg 969 ner till Ramsele och skogsbilvägarna var tillfrusna som de hade tillräckligt hög bärighet.

I och med etableringen av vindkraftparkerna rustades vägarna upp för att klara de nödvändiga transporterna av vindkraftverk med mera till byggplatserna ute på ”sajterna”.

Tack vare det har nu vägarna tillräckligt hög bärighet för att kunna användas i skogsproduktionen året runt. Det innebär att skogsindustrier och sågverk får tillgång till skogsråvara från Ramseleskogarna året runt och inte bara under några få vintermånader. 

För entreprenörerna som sköter avverkningarna och åkerierna innebär det att de har möjlighet att sprida sina åtaganden över hela året och inte bara under vintermånaderna – när dessutom avverkningsmöjligheterna många gånger kan vara begränsade på grund av snömängden i skogen. 

För de många skogsägarna i området, såväl privata skogsägare som skogsbolag, innebär det att man kan planera för avverkning och leverans av skogsprodukter när efterfrågan är som störst under året – inte beroende på när vägarna håller för timmertransporter.

Andra mervärden för skogsbruket efter vindkraftetableringarna:

• Fastighetsvärdena på skogsfastigheterna väntas kunna öka i framtiden när skogsbruket blir såväl lönsammare som effektivare tack vare vindkraften.

• Bättre och mer långsiktig planering för skogsbruket när det kan göras i årscykler.

• Ett upprustat och utbyggt nät av skogsbilvägar till vindkraftparkerna ger utökade möjligheter till friluftsliv i skog och mark för allmänheten.

Det här exemplet gäller en vindkraftpark i nordvästra Ångermanland – men är applicerbart för andra vindkraftprojekt runt om i Norrlands inland.

Och insatsen är bestående. Vindkraftverken har en livslängd på 25 år och kan sedan få förlängd livslängd efter reinvesteringar. Det innebär att vägstandarden är garanterad under minst lika lång tid och skapar långsiktighet i planeringsarbetet för den viktiga skogsnäringen.

Erik Löfgren
Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”

 

Frukostseminarium "Vägen till ett fossilfritt Sverige år 2040"

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

Välkommen till en frukostföreläsning på Reveljen i Sollefteå den 17 oktober på temat "Vägen till ett fossilfritt Sverige år 200 - möjligheter för Sollefteå kommun".

Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara fossilfritt år 2040. Då ska kärnkraften vara avvecklad och elproduktionen i Sverige vara 100 procent förnybar.

Sollefteå kommun har i årtionden varit en av landets största producenter av förnybar energi och den nationella omställningen till 100 procent förnybart till år 2040 innebär stora möjligheter för Sollefteå kommun att visa vägen in i framtiden för förnybar energiproduktion och utveckling av nya tekniker för sol-, vind- och vattenbaserad energiproduktion.

Tillsammans med Energimyndigheten driver Sollefteå kommun projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Vid frukostseminariet den 17 oktober medverkar Hans Pahlin och Erik Löfgren från det projektet och talar på temat ”Vägen till fossilfritt Sverige år 2040 - möjligheter för Sollefteå kommun”.

Föranmälan görs till www.reveljen.eu

 

Inställt seminarium i Lungsjön 26 september

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

Det planerade seminariet "Vindkraft ger lokal tillväxt" i Lungsjön, Ramsele den 26 september är inställt. Vi återkommer med ny inbjudan till ett annat datum.

Nytt nummer av vårt nyhetsbrev

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

Du vet väl att projektet ger ut ett digitalt nyhetsbrev som ges regelbundet varje månad? Här kan du ta del av senaste nyhetsbrevet.

Projekt "Vindkraft - generator för hållbar utveckling" ger regelbundet ut ett digitalt nyhetsbrev om vad som händer i projektet.

Skicka ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill ha en egen prenumeration till din e-postadress.

I det senast numret kan du bland annat läsa om:
- Nätverksträff i Lungsjön 26 september för vindkraftkommuner
- Branschforum Vindkraft i Östersund 27 september
- Företagsfrukost i Kramfors
- Statkraft söker kraftverkschef

Och här kan du ladda ner det senaste nyhetsbrevet som pdf-fil:

http://vindkraftcentrum.se/framtidens_energi/images/nyhetsbrev_nr6_2018.pdf

Vill du läsa tidigare nyhetsbrev finns de arkiverade under fliken "Nyhetsbrev" i dropdown-listan längst upp på den här sidan.

Omslagsbild: Fiskestund i närheten Ögonfägnadens vindkraftpark mellan Ramsele och Hammerdal. Foto: Birgitta Olsson