Lyckat försök med Energi-Prao på högstadiet i Sollefteå

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

För att locka fler högstadieungdomar att utbilda sig inom energibranschen genomförs just nu en PRAO-vecka på tema energi för högstadieelever från Vallaskolan i Sollefteå.

Rekryteringsbehovet inom energibranschen är stort inför framtiden och en utmaning är att locka fler ungdomar att utbilda sig inom el- och energibranschen på gymnasiet och även vidareutbildning på yrkeshögskolor och högskola/ universitet.

Därför har projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och högstadieskolan Vallaskolan i Sollefteå i nära samarbete med lokala branschföreträdare testat en vecka med ”Energi-PRAO”.

Svårigheten och utmaningen är att få till en hel vecka hos en och samma aktör. Därför testas konceptet med ”studiebesöksvecka där eleverna är hos varje företag under en koncentrerad dag (ibland hinns flera företag med under en och samma dag.).

Sex elever ur årskurs 8 har under PRAO-veckan fått göra studiebesök hos olika företag inom el- och energibranschen för att se vilken bredd av yrken det finns och vad arbetsuppgifterna kan bestå av.

På Sollefteåforsens kraftverk i Sollefteå tog VD Anders Bergman emot och visade runt i kraftverket.

- Intresset att vara med från elever har varit gott och nu ska vi utvärdera det här föra att se hur vi kan implementera det i den ”ordinarie” PRAO-verksamheten på skolan, säger studie- och yrkesvägledaren Madeleine Börjesson.

Programmet under veckan har bland annat bestått i besök hos Uniper och deras vattenkraftverk i Forsse, Vattenfalls ställverk och fiskodling i Forsmo och Nämforsens kraftverk i Näsåker.

Andra aktiviteter har varit att få besöka Svenska Kraftnäts driftcentral i Sollefteå, elfirman Mats Elektriska, Sollefteåforsens vattenkraftverk och solcellssafari med kommunens klimat- och energirådgivare.

 

PRAO-veckan med olika studiebesök avslutas den 23 maj en heldags bussresa till Statkrafts stora vindkraftpark Ögonfägnaden utanför Ramsele i nordvästra delarna av Sollefteå kommun där de sex PRAO-eleverna tillsammans med andra intresserade högstadieelever från Sollefteå kommuns olika högstadieskolor ska få träffa vindkrafttekniker för att höra mer om deras jobb och lära sig mer om vindkraft.

- I vårt projekt ingår att identifiera nya kanaler för att attrahera ungdomar till branschen och det här tror vi är en mycket bra väg att gå. Vi har kontakt med Energiföretagen som visat intresse för modellen och ambitionen är nu att sammanställa konceptet med ”Energi-PRAO” så att det kan användas av högstadieskolor runt om i landet i samarbete med el- och energibranschen, säger Erik Löfgren från ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

 

Nyhetsbrev för april 2019

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

April månadsbrev från projekt "Vindkraft - generator för hållbar utveckling".

Ur innehållet:

  • Projektet i samarbete med Uppsala universitet/ Campus Gotland för marknadsföring av vindkraftteknikeryrket och lämpliga utbildningsvägar
  • Dags att söka YH-utbildningen till vindkrafttekniker på Hjalmar Strömerskolan i Strömsund
  • Fokus på förnybar energi i projektets monter på Höga Kusten Företagsmässa

Här kan du ladda ner nyhetsbrevet som pdf-fil:

Nyhetsbrev nr 4/2019 >>

Här kan du läsa alla tidigare nyhetsbrev från projektet:

Arkiv nyhetsbrev >>

 

Satsning på marknadsföring av yrket vindkrafttekniker

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

Uppsala universitet/ Campus Gotland har i veckan dragit i gång ett ettårigt projekt för att marknadsföra yrket vindkrafttekniker, arbetskraftsbehovet och de utbildningar till yrket som finns.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och i arbetet samarbetar Uppsala universitet/Campus Gotland bland annat med Arbetsförmedlingen, Svensk Vindenergi, det så kallade Sollefteåprojektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och Vindkraftcentrum.se

I veckan inleddes arbetet med en tvådagars workshop på Campus Gotland i Visby.

- Utbyggnaden av vindkraft kommer att vara omfattande över hela landet i många år framöver när vi ska förverkliga riksdagsbeslutet att all elproduktion i Sverige ska vara 100 % förnybar och fossilfri senast år 2040, konstaterar Erik Löfgren från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och fortsätter:

- Redan idag har vi en brist på vindkrafttekniker och branschens bedömning är att vi behöver ett årligt tillskott på cirka 150 nya vindkrafttekniker under många år framöver för att klara kompetensförsörjningen. Därför är det här projektet viktigt.

Samverkansprojektet ” Marknadsföring av vindkrafttekniker” kommer att arbeta med att öka kännedomen om och marknadsföra de två YH-utbildningar till vindkrafttekniker som finns i Sverige idag (Campus Varberg i Halland och Hjalmar Strömer-skolan i Strömsund), men även andra utbildningsmöjligheter inom vindkraft – och som en direkt konsekvens av detta även arbeta med att öka kännedomen och kunskapen om yrket vindkrafttekniker och det stora arbetskraftsbehov som finns de kommande 20-30 åren.

- Projektets främsta syfte är att främja arbetet för att minska bristen som finns på vindkrafttekniker och skapa förutsättningar för att kompetensförsörjningen ska klaras såväl för den planerade vindkraftutbyggnaden som drift och underhåll av de befintliga 3500 vindkraftverk som finns i Sverige idag, säger Erik Löfgren.

Redan idag finns flera aktiviteter planerade i det ett-åriga projektet:

• Engagera vindkrafttekniker som agerar ambassadörer för yrket och berättar om sin vardag i sociala medier.

• En marknadsföringsbroschyr om yrket och de utbildningar som finns kompletterat med bland annat VR-filmer och annat digitalt material.

• En rapport om utmaningarna i framtiden baserat på djupintervjuer och workshop med branschföreträdare, studenter och utbildare.

- Många arbetar med de här frågorna redan idag, men arbetet behöver koordineras och göras mer samstämmigt och därför är vi mycket glada över att Uppsala universitet/ Campus Gotland tagit det här initiativet och att Energimyndigheten beviljat projektmedel, säger Erik Löfgren.

Bilden: Projektgruppen samlad framför Campus Gotland i Visby. Från vänster Erik Löfgren Sollefteåprojektet "Vindkraft - generator för hållbar utveckling", Christian Lewander Campus Gotland, Annie Nyström Campus Gotland, Maria Klemm Campus Gotland, David Finch Arbetsförmedlingen och Hanna Magnusson Svensk Vindenergi.

 

Fokus på förnybar energi i montern på Höga Kusten Företagsmässa

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” medverkade i Energidalens monter på Höga Kusten Företagsmässa med tema förnybar energi och vilka möjligheter det kan innebära för vår region i framtiden.

Det är drygt ett halvår kvar på projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och parallellt med arbetet att slutföra arbetet i projektet arbetar vi nu med att ta fram förslag på hur arbetet kan organiseras och leva vidare i framtiden.

En utgångspunkt är det kommunala utvecklingsbolaget Energidalen i Sollefteå AB.

Under Höga Kusten Företagsmässa i Sollefteå 5-6 april medverkade därför projektet i Energidalens välbesökta monter på mässan där Hans Pahlin och Erik Löfgren medverkade och diskuterade såväl vindkraft som andra förnyelsebara energikällor med de många besökarna.

I samband med företagsmässan höll även Hans Pahlin och Erik Löfgren två miniföredrag från stora scenen på temat ”Energidalen – med fokus på förnybar energi”.

- Sverige ska ju enligt riksdagsbeslut ställa om till 100 procent förnybar elproduktion senast 2040 och här har vår region stora möjligheter att vara med och skapa affärer, sa Hans Pahlin.

- Redan idag är vi en viktig aktör inom kraft- och energibranschen och med omställningen till 100 % förnybart kan det här bli en möjliggörare för hållbar tillväxt och utveckling, sa Erik Löfgren.

 

Besök oss på Höga Kusten Företagsmässa 5-6 april!

Skriven av Erik den . Publicerad i Ettan

Fredag - lördag 5-6 april arrangeras Höga Kusten Företagsmässa i Sollefteå. Naturligtvis är vi i projektet med och pratar om framtidens energilösningar!

Nu är vi laddade för helgens företagsmässa i Sollefteå!

Från projekt "Vindkraft - generator för hållbar utveckling" bemannar vi Energidalens monter med fokus på förnybar energi. Vi informerar bland annat om projektet "Vindkraft - generator för hållbar utveckling" och hur vi efter projektet planerar att arbeta vidare med frågorna via utvecklingsbolaget Energidalen i Sollefteå AB med fokus på förnybar energi.

Besök oss gärna i montern inne i Curlinghallen i Niphallen i Sollefteå.

Vi kommer även att presenter planerna lite närmare via två miniföredrag från stora scenen. Dels på fredag 5 april klockan 10.30, dels på lördag 6 april klockan 11.15.

Vi ses på Höga Kusten Företagsmässa!

Läs mer om Höga Kusten Företagsmässa här:

http://www.hogakustenforetagsmassa.se/