Nyhetsbrev från projektet

Projekt "Vindkraft - generator för hållbar utveckling" skickar ut ett nyhetsbrev ungefär en gång i månaden via e-post om vad som händer i projektet.

Prenumeration:
Om du vill ha en egen prenumeration beställer du det enklast genom att skicka ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Tidigare nyhetsbrev:

2019:

Januari: Nr 1/2019 (pdf)

Februari: Nr 2/2019 (pdf)

Mars: Nr 3/2019 (pdf)

April: Nr 4/2019 (pdf)

Maj/juni: Nr 5/2019 (pdf)

 

2018:

Februari: Nr 1/2018 (pdf)

Mars: Nr 2/2018 (pdf)

April: Nr 3/2018 (pdf)

Maj: Nr 4/2018 (pdf)

Juni: Nr 5/2018 (pdf)

Augusti: Nr 6/2018 (pdf)

September: Nr 7/2018 (pdf)

Oktober: Nr 8/2018 (pdf)

November: Nr 9/2018 (pdf)

December: Nr 10/2018 (pdf)

Presentation av projektet

 

Bild: Erik Löfgren, projektkommunikatör och Hans Pahlin, projektledare. 

Vindkraften har på senare år utvecklats snabbt i Norrlands inland. Satsningar som medför nya arbetstillfällen och stora investeringar. För att visa utvecklingspotentialen för det regionala näringslivet och skapa förutsättningar för att möta behovet av kompetensförsörjning pågår projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” under perioden 2017-07-01 till 2019-12-31.

Energisektorn har alltsedan utbyggnaden av vattenkraften påbörjades varit en betydande del av stora delar av arbetsmarknaden i Norrlands inland. På senare år har vindkraften utvecklats snabbt i regionen. Nyinvesteringarna i vindkraft och reinvesteringar i elnät och vattenkraft har inneburit en stor sysselsättningsökning.

Såväl nyinvesteringar som reinvesteringar inom energisektorn kommer att ske under lång tid framöver, något som kräver tillgång till lokal och regional kompetens.

Syftet med projektet ”Vindkraft – generator för hållbar tillväxt” är att bidra till ökad ekonomisk och social hållbarhet i samhället genom att stimulera en positiv regional utveckling med vindkraftsinvesteringar som generator.

Det sker bland annat genom att man aktivt arbetar för att resurser som tillförs i så hög grad som möjligt används för jobbskapande, industriutveckling och annan återbäring till de bygder som berörs av vindkraftsetableringarna, något som i sin tur ökar möjligheterna att uppnå såväl ekonomisk och miljömässig som social hållbarhet.

Här kan du läsa en kort sammanfattning om projektet:

Kort presentation av projektet >> 

Vill du läsa mer om projektet, dess mål och syfte och hur vi ska arbeta med projektet under projekttiden kan du ladda ner projektbeskrivning och Energimyndighetens beslut via nedanstående länk:

Projektbeskrivning >>

Leverantörer meny

Vindkraftscentrum.se har en databas med 2000 företagsadresser och 700 adresser till beslutsfattare. Med dessa kommunicerar vi genom nyhetsbrev och riktade utskick. Bland annat innehåller den också uppgifter om de 600 företag som vi identifierat som aktiva leverantörer till  parkbyggen i Jämtlands, Västernorrlands samt delar av Norrbottens och Västerbottens län.

För den projektör som vill kan VKC alltså erbjuda hela leverantörskedjor av regionala företag med erfarenhet av branschen. För samma områden samt Tröndelag håller vi också reda på i vilket skede parkerna befinner sig, om tillstånden är klara, om investeringsbesluten är tagna etc.

Registrera ditt företag genom att klicka här>>

Windcluster Norway bjuder in till sin traditionsenliga Förjulsträff i Trondheim den 8 december. Som tidigare innebär det seminarier, middag och mingel för dem som vill knyta affärskontakter.

Centrala punkter på dagordningen handlat förstås om läget i jättesatsningen på vindkraft på ömse sidor av Trondheimsfjorden. Både storägaren Statkraft och turbinleverantören Vestas finns bland talarna.

Även utbyggnaden av vindkraft i övriga Norge diskuteras liksom strategier för drift och underhåll när turbinerna väl är på plats.

Vindkraftcentrum.se kommer att delta i Förjulsträffen och tar Nabotåget från Östersund torsdag morgon.

Häng på du också!