Grattis Skellefteå – och Norrland!

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Nu är det klart. Northvolt har bestämt sig för Skellefteå som huvudsaklig etableringsort för sin planerade batterifabrik.

Bland de avgörande argumenten är att verksamheten kan drivas med 100 procent förnybart.

Därmed blir batterifabriken ett gott exempel på att elintensiv industri med fördel kan placeras i Norrland, där vattenkraften finns och vindkraften byggs ut. Självklart ska det förnybara användas vid källan.

Så här skriver Skellefteå kommun i ett pressmeddelande:

Företaget Northvolt har valt Skellefteå som etableringsort för sin planerade batterifabrik. En forskningsverksamhet kommer att förläggas till Västerås. Den totala investeringen fram till år 2023 är beräknad till upp emot 4 miljarder Euro varav merparten kommer att investeras i Skellefteå.
– Vi är glada för beskedet. Det här kan bli en av Europas största etableringar. Valet av Skellefteå är ett styrkebesked för hela norra Sverige, säger Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå.

Dagens besked innebär att Northvolt tänker placera vad som kan bli Europas största fabrik för produktion av lithium-ionbatterier i Skellefteå. Fabriken väntas innebära uppemot 2000-2500 arbetstillfällen och kommer att innebära lokal och regional utveckling inom flera områden.

– Skellefteå har visat att vi har de förutsättningar som krävs för en etablering av detta slag. Vi kan erbjuda 100 procent förnybar energiproduktion, en attraktiv site, väl fungerande hamn, järnväg, närhet till kommunikationer och dessutom en hög livskvalitet med möjlighet att snabbt öka byggandet av bostäder och skolor som kommer att behövas, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå.

Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft, vill påminna om fortsättningen och ge alla inblandade en eloge:

– Den här processen har varit ett teamarbete från dag ett. Nu tar vi oss an det intensiva arbete som fortsätter och är beredda att möta varje steg i tidplanen.

Northvolts ambition är att sätta spaden i marken under andra halvåret 2018 och ha den första fjärdedelen av fabriken klar och uppe i produktion år 2020. När fabriken är fullt utbyggd år 2023 kommer den totalt att producera 32 GWh batterikapacitet per år.

– Skellefteå uppfyller samtliga grundläggande förutsättningar för etableringen av fabriken på ett enastående sätt. Vi ser dessutom en stor fördel i att kunna använda oss av Skellefteås förnybara energiförsörjning, säger Peter Carlsson, grundare och VD, Northvolt.

Foto: Northvolt

Vind 2017 - Vindkraftcentrum och Lungsjöprojektet på stora scenen

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Svensk Vindenergi samlade runt 40 utställare och 750 besökare på Münchenbryggeriet i Stockholm den 11-12 oktober.

Nätverket för vindbruk höll parallellt seminarium första dagen på temat: 100 procent förnybart kan ge fyra gånger mer vind – hur klarar vi det i praktiken? Kommuner, myndigheter och forskare försökte besvara frågeställningen.

Utgångspunkten för diskussionerna på stora scenen var att vindkraftsproduktionen ska dubbleras till 2030 och att det sker på ett smart och hållbart sätt; socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Under VIND 2017 diskuterades hur bättre förutsättningar ges plats – en effektiv och rättssäker tillståndsprocess med lokal förankring, ett moderniserat elsystem med nät som fungerar för vindkraften och dessutom ekonomi i existerande och nya projekt.

Under rubriken Lyckad lokalisering? fördes ett panelsamtal om hur en lyckad samverkan kan gagna alla och påskynda omställningen.
 - Med hjälp av vårt planeringsverktyg kan vi vara med och skapa mer regional nytta vid vindkraftsetableringar och därmed förankring i bygderna, sa Torbjörn   Laxvik, projektledare vid Vindkraftcentrum.se.

Bild: Gunilla Lundin Lungsjön och Torbjörn Laxvik deltog under programpunkten "Lokalt kan vindkraften vara både positiv och problematisk – hur får vi till en lyckad samverkan som gagnar alla och påskyndar omställningen?"

Balingsholm 2017 - Vindkraften och framtiden, fokus för konferens.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraften och framtiden fokus för konferens.

Regeringens kommande budgetsatsningar på energiområdet, nya lagförslag i energikommissionens spår och tema elnät var några av programpunkterna under Nätverket för vindbruks årliga konferens i Balingsholm utanför Stockholm tidigare i veckan. På plats i år var närmare fyrtio personer med representanter från både miljödepartementet, energimyndigheten, bransch och nätverkets egna projekt. Dessutom var landets fyra vindkraftssamordnare på plats och redogjorde för sin bild av läget för vindkraften runt om i landet, och på temat elnät diskuterades både smarta elnät och situationen på Gotland utan ny kabelförbindelse till fastlandet.

Läs mer och ladda ned presentationerna genom att klicka här>>

Presentationer

Nationella vindkraftssamordnarna om läget runt om i landet – Lars Thomsson, Stefan Lundmark, Cecilia Dalman Eek och Karin Österberg
Vindkraftsutbyggnad – förutsättningar och aktuell prognos. Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi, Niklas Lundaahl, Svensk vindkraftförening
Nya grepp för förnybart – så jobbar Energimyndigheten mot målet om 100 procent förnybart, Lars Andersson, Energimyndigheten

Nätverkets noder rapporterar kring aktuella tillståndsfrågor
 • Örnar och vindkraft på Gotland Liselotte Aldén, Uppsala universitet
 • Nya och gamla tillstånd – trender och statistik Fredrik Dahlström Dolff, Västra Götalandsregionen
 • Förslag om det kommunala vetot Maria Stenkvist, Energimyndigheten

Nytt från forskningsfronten:
Vindval Kerstin Jansbo
VindEl-programmet Marit Marsh Strömberg

Elnät i fokus:
 • Smarta elnät – hur då? Marielle Lahti, Forum för smarta elnät
 • Förnybar energi och elintensiv industri – utvecklingsmöjligheter i norr, Magnus Lindgren, the Power Region
 • Vad händer på Gotland utan ny kabelförbindelse till fastlandet? Andreas Wickman, Vindkluster Gotland
 • Smarta elnät och målet om 100 procent förnybart – vad säger nätbolagen? Anna Wolf, Power Circle
 • Integration av variabel kraft- var finns utmaningarna? Annica Gustafsson, Energimyndigheten

Kommunala vindbruksplaner på Vindbrukskollen, David Adolfsson, länsstyrelsen Västra Götaland
Nyheter på Vindkraftskurs.se Liselotte Aldén och Johanna Liljenfeldt, Uppsala universitet
Planeringsverktyg för nya arbetstillfällen Torbjörn Laxvik, Vindkraftcentrum.se
Utbildningsläget och kompetensförsörjningen i branschen Liselotte Aldén, Uppsala universitet

Bild: Staffan Magnusson och Gunilla Lundin presenterade Lungsjöprojektet för en intresserad publik.

Pressmeddelande: Storseglet upp för vindkraft i regionen

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

70-talet miljarder ska investeras i vindkraft fram till 2040. Och drygt 90 procent av investeringarna hamnar norr om Gävle. Vasa Vinds projekt på Åskälen utanför Hammerdal är först ut, med en investering motsvarande 3 miljarder i 80 vindkraftverk. (Länkar till presentationer längst ned)

Efter flera år av låga elpriser och solenergi som vunnit mark, har tron på vindkraften som huvudkälla i energiomställningen minskat. Rikspolitiken kom inte överens och investerarna avvaktade. Men sedan en stabil riksdagsmajoritet enades sommaren 2016, har vinden vänt.

Mest prisvärt
- Vindkraft är det absolut mest prisvärda alternativet idag om vi ska kunna nå hundra procent förnybart år 2040, säger Thomas Hallberg på branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Fokus för årets Branschforum, arrangerat av Vindkraftscentrum under fredagen, var de kommande miljardinvesteringarna och vilka möjligheter det ger. Vasa Vind berättade om ett flertal regionala företag som arbetar med de pågående byggnationerna i Åskälen och Vestas berättade om vilka möjligheter som driftsfasen erbjuder.

Det danska bolaget Stenger Ibsen som äger huvudkontraktet för byggentreprenaden kunde tyvärr inte närvara, men Vindkraftcentrums prognos visade på vilka effekter projektet kan väntas ge. Cirka 800 årsanställningar under projektering och byggperiod varav knappt hälften från regionen. 30 årsanställningar under driftsfasen varav 28 tillfaller regionen. Men alla effekter kan inte förutses.

Inga falukorvar
- Det går inte att förutspå alla affärer som kan trilla ut ifrån ett sådant här projekt. Vi har ju exempelvis lärt oss att polacker inte gillar falukorv. Så en ICA-handlare kan behöva köpa in stora mängder bratwurst under en begränsad period, säger Christer Andersson på Vindkraftcentrum.

Utöver detta kommer gästnätter, kommun- och regionskatt samt bygdemedel totalt motsvarande 100-tals miljoner att tillfalla lokalsamhället.

Det finns även andra mervärden som kommer med en etablering. Under Branschforum visades Vindkraftscentrums nya film om Sveriges mest vindkraftstäta område - Lungsjöbygden i Sollefteå kommun - som fått många positiva effekter av vindkraften. Men de kommer inte av sig självt.

Lokalsamverkan viktigt

- Det gäller verkligen att samverka med projektören. Under en period var vi väldigt skeptiska och inte alls säkra på att det skulle bli något. Men eftersom vi hade en bra dialog med projektören blev det bra. Det är det viktigaste av allt. Att samverka med projektören och kommunen, säger Gunilla Lundin ledamot i Lungsjöns Fritidsförening.

Vindkraftsutbyggnaden i regionen ger även andra sidoeffekter. Behovet av att kunna skicka energin söderut gör att stamnätet för el byggs ut. Förutom Jämtkrafts rekordstora affär för att bygga ut i Midskog åt Svenska Kraftnät, blir regionen också en hub för stamnät. Därmed attraherar den andra stora aktörer som behöver den förnybara elen. Och nu knackar de på.

Lockar moltjänstföretag

- Det är några av de största aktörerna i världen som levererar molntjänster. Och nu har vi ett riktigt bra erbjudande för att bygga riktigt stora serverhallar. De är ute och letar just nu så vi har ett fönster på 3-5 år, säger Magnus Lindgren projektledare för The Power Region på Östersunds kommun.

Bildtext: Regeringens Nationella Vindkraftsamordnare Karin Österberg klargjorde sin roll som medlare när stora investeringar riskerar att köra fast. Bortom henne Susanne Tellström Vindkraftcentrum och Ingemar Stenbeck Vasavind.

Presentationer från Branschforum

Klicka här för Vasavinds presentation>>

Klicka här för Svensk Vindenergis presentation>>

Klicka här för Svensk Vindkraftsförenings presentation>>

Klicka här för RISE tekniska forskningsinstituts presentation>>

Klicka här för Multiconsults presentation>>

Fossilfritt Jämtland 2017

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Den 20:e september gick årets klimatseminarium av stapeln på OSD (Folkets Hus) i Östersund. Rubriken för årets seminarium var Fossilfritt Jämtland – Möjligheter i en modernare morgondag. Med 469 deltagare slogs nytt rekord för antal medverkande. Seminariet anordnades i samarbete med initiativet Fossilfritt Sverige och bjöd förutom föreläsningar och utställningar på vegetarisk lunch och möjligheter att provköra både elbilar och elcyklar.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, inledde dagen med att påpeka att det är enormt drag i landet just nu och att Östersund är i ropet av många skäl. Han betonade att klimatomställningen är något som redan sker, och att få skulle säga att de lider av svensk klimatpolitik.
- Vi är på väg att förändra vårt samhälle och det går mycket lättare än vi tror, poängterade han.

Finansmarknads och konsumentminister Per Bolund följde upp med att deklarera att Sverige ska vara världens första fossilfria välfärdsland. Han presenterade regeringens förslag till budget för 2018, som får rekordhöga 109 % ökning av miljöbudgeten och mer än 10 miljarder avsatta till åtgärder som internationellt sett kan göra Sverige ledande i klimatomställningsarbetet.

Flera goda exempel på hur fossilfria alternativ blir alltmer lönsamma och verksamma lyftes under dagen, bland annat diskuterades återinförseln av nattågstrafik till Jämtland, den fossilfria staden Akureyri på Island och vad man kan göra för att få koll på sin egen privata klimatpåverkan.

Östersunds kommun delade ut miljöpriset, som 2017 går till Östersundshem. Motiveringen är att de visar vägen i branschen, med bland annat gröna tak och solceller, utan att det kostar extra för hyresgästerna. Årets hedersomnämnande går till Marielle Brovinger och Ulrika Lindholm som driver second hand-butiken Shoppis, som har ökat återanvändandet i Jämtland och uppgraderat loppis-begreppet.

Charlotte Unger, VD för Svensk Vindenergi, kommenterade dagen:
- Det är ett fantastiskt bra initiativ att de åker runt från kommun till kommun, så att man regionalt får visa vad man förändrat och vad man kan. Ofta rör det sig om enkla frågor som även andra kan jobba med.

Årets seminarium är det femtonde klimatseminariet i raden och en del av den Europeiska Trafikantveckan. Bakom evenemanget står Länsstyrelsen Jämtlands Län, Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Länsförsäkringar Jämtland, Green Highway, Europeiska Utvecklingsfonden och Interreg Sverige-Norge.

Bilden: Daniel Kindberg VD Östersundshem mottar priset från kommunalrådet Karin Thomasson