Åsele Wärdshus är redo för vindkraftsboende

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

För drygt tre år sedan tog Bernt Ferb över Åsele Wärdshus med restaurang, hotell och vandrarhemsboende. Våren i år har varit tuff, men verksamheten har ändå hållits flytande mycket tack vare gäster från ”energibranschen”.

Det var våren 2017 som Bent Ferb och hans fru Kusuma Heuer mer eller mindre av en slump fick tips om Åsele Wärdshus och köpte anläggningen. De kom då närmast från Göteborg och dessförinnan hade de arbetat i Asien inom restaurangbranschen under några år.

Åsele Wärdshus har funnits länge men har använts som flyktingförläggning och asylboende under några år fram till vintern 2017.

-    När vi tog över den tomma anläggningen 2017 fick vi inleda med ett omfattande renoveringsarbete. Det var hårt arbete, men nu kan vi erbjuda boenden i 79 rum från hotellstandard till vandrarhemsboende och två restauranger, berättar Bernt Ferb.

Åsele Wärdshus ligger intill Ångermanälvens strand vid infarten till Åsele samhälle. Bernt driver anläggningen tillsammans med sin fru Kusuma Heuer och den gode vännen Alexander Gustafsson.

-    Precis som för alla andra i branschen har våren varit tuff på grund av Corona, men vi har ändå haft en viss beläggning tack vare att energibranschen i form av vattenkraft och vindkraft har många gästarbetare i Åsele som behöver boende.

-    Just nu har vi ett 20-tal rum på långtidsuthyrning och jag skulle tro att ungefär 90 procent av beläggningen är gäster från energibranschen.

Och förhoppningen är att beläggningen på hotelldelen ska få rejäl fart när bygget av vindkraftparkerna i Blakliden och Fäbodberget utanför Fredrika på gränsen mellan Åsele och Lycksele kommuner intensifieras nästa år.

-    Ja, hade det inte varit för vindkraftplanerna hade vi nog inte hoppat på det här tåget och satsat så mycket på hotellrörelsen på Åsele Wärdshus, säger Bernt Ferb.

Eolus Vind gör nya stora satsningar

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Eolus och SCA inleder nytt samarbete
Eolus har tecknat avtal om projektering av vindkraft på mark ägd av SCA i Sverige och Baltikum. Samarbetsavtalet innebär initiering av projekt som Eolus och SCA kommer att utveckla tillsammans samt möjligheter utöver detta för Eolus att teckna nyttjanderättsavtal i andra identifierade projektområden. Målet är att kunna nå realiserbara projekt om cirka 1 000 MW.


I Sverige innebär avtalet utpekade områden och i Baltikum gäller avtalet samtliga fastigheter som SCA just nu äger i Estland och Lettland. Avtalet innebär även att Eolus avyttrar knappt 600 hektar mark på Ösel i Estland till SCA, samtidigt som parterna tecknar nyttjanderättsavtal som ger Eolus rätt att fortsätta utveckla vindkraftsprojekt på dessa marker.

-Vi har en lång och god relation med SCA och är glada över att utveckla vårt samarbete. Genom avtalet tar vi ett nytt steg i vårt samarbete genom att utveckla projekt tillsammans. Med våra kompletterande kompetenser ser jag stora möjligheter att utveckla attraktiva projekt och på så sätt bidra till utbyggnaden av ytterligare förnybar elproduktion i Sverige och Baltikum säger Per Witalisson, VD på Eolus.

-SCA har under 15 år arrenderat eller samarbetat om vindprojekt för att gynna den gröna energiomställningen. SCA har idag 536 turbiner i produktion på SCA-mark som sammanlagt producerar 5 TWh grön energi per år. Vi på SCA är mycket nöjda att få samarbeta med Eolus i vår strävan att långsiktigt nå vårt mål på 11 TWh vindkraft på SCAs skogsmark, säger Milan Kolar ansvarig för Vindkraft inom Förnybar Energi.

Eolus förvärvar sju vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas från Vindkraft Värmland
Eolus har tecknat avtal om att förvärva sju vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas av Vindkraft Värmland som är ett dotterbolag till Modern Energy. Sammantaget bedöms projekten som är belägna i SE3 och SE4 kunna omfatta upp till cirka 450 MW.

Sex av de förvärvade projekten är belägna i SE3 och ett är beläget i SE4. Slutlig köpesumma är beroende av hur projekten utvecklas och omfattas av vinstdelning med säljaren vid realisering av projekten.

Eolus har även tecknat optionsavtal om förvärv av tre projekt i tidig fas belägna i SE3 omfattande upp till ytterligare cirka 280 MW.

-Det finns ett stort intresse på marknaden för projekt i SE3 och SE4 och vi är därför glada över att kunna förstärka Eolus svenska projektportfölj med dessa projekt som befinner sig i tidig utvecklingsfas säger Gustav Grumert, chef för Origination hos Eolus.

Förvärvet av vindkraftsprojekten är det första som sker inom ramen för den nya funktionen Origination som infördes i januari 2020. Syftet med funktionen är att förstärka den tidiga projektutvecklingen genom att hitta strategiska samarbeten med markägare, förvärva pågående projekt, utvärdera nya geografiska marknader samt granska tidigare Eolusprojekt som tidigare nedprioriterats.

Kronans konditori

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Tack vare stöd från Garantia och ”vindkraftspengar” har Ejvor Lindberg och Malin Dahlqvist kunnat förverkliga sin dröm att ta över och utveckla klassiska Kronans konditori i Åsele.

Kronans konditori etablerades 1946 mitt i centrala Åsele. Ett klassiskt ”kondis” med eget bageri och tidsenlig 50-talsinredning.
Våren 2019 tog Ejvor Lindberg och Malin Dahlqvist över bageriet och konditoriet.

-    Vi gick in med eget kapital och fick till slut ett banklån, men det var inte tillräckligt. Då fick vi tips om Garantia och tack vare ett lån på 300 000 kronor från Garantia kunde vi satsa på Kronan och förverkliga vår dröm, berättar Malin Dahlqvist.

Duon äger hela fastigheten där konditoriet och bageriet är inrymt.

-    Det är sju lägenheter i huset som vi hyr ut plus ett möblerat uthyrningsrum, berättar Malin.

De har stora utvecklingsplaner för verksamheten i framtiden, men allt har fått stå tillbaka nu på grund av Coronapandemin.

-    Ja, nu har det framförallt handlat om att överleva. Men vi har haft bra stöd från Garantia och kunnat ha amorteringsfritt nu under de värsta månaderna. ”Vindkraftspengarna” har verkligen varit betydelsefulla för oss!

2020 är något av ett förlorat år. Sommarens stora händelse Åsele marknad är till exempel inställd och antalet besökare utifrån har minskat drastiskt.

-    Men vi hoppas på ett underbart 2021, inte minst när vindkraftbyggnationerna på Fäbodberget och Blakliden utanför Fredrika tar fart!

Erik Löfgren
Fotot: Malin Dahlqvist

Bred politisk uppslutning bakom vindkraftsatsningar i Åsele

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Kommunalrådet Andreas From ser vindkraften som en ny basnäring i Åsele kommun.
- Givetvis ska vi inte ha vindkraft precis vartsomhelst, men generellt är vi positivt inställda till att Åsele ska utvecklas som vindkraftskommun.
Det blåser friska vindar i Åsele när det gäller vindkraftetableringar.

Sedan tidigare finns vindkraft etablerad i kommunen, Vattenfall bygger just nu två stora vindkraftparker utanför Fredrika på gränsen mellan Åsele och Lycksele (Blakliden och Fäbodberget) och det finns flera intressenter som ligger i startgroparna för att bygga vindkraft i andra delar av kommunen.

-    En av våra stora styrkor i kommunen är att det inte finns några stora politiska motsättningar inom kommunpolitiken om vindkraften. Visst finns det några enskilda individer som inte är positiva, men bland alla partier i kommunfullmäktige har vi en bred uppslutning bakom viljan till fortsatt vindkraftutbyggnad i Åsele, säger Andreas From.

Andreas From (S) gör sin första mandatperiod som kommunstyrelsens ordförande i Åsele och han slår fast att vindkraften numera ska räknas som en ny basnäring i kommunen.

-    I byggfasen är det till exempel lokala företag som får viktiga uppdrag och i driftfasen skapas stadigvarande arbetstillfällen i form av drift och underhåll.

Samtidigt betonar Andreas From vikten av att hitta en bra balans mellan olika intressen.

-    Vindkraften är mycket viktig för oss, men det är till exempel renskötselföretagen och turismen också. Därför är vi noga med att ta alla intressen i beaktning. Alla behövs! Men det ena ska inte utesluta det andra.
Andreas tar Fredrika som ett talande exempel på hur viktig vindkraftsatsningen är för bygden.

Vattenfall expanderar till exempel stort i Fredrika med sin servicedepå och behöver mer lokaler i Fredrika och när Vattenfalls bygge i Blakliden och Fäbodberget tar fart behövs ännu mer så där har kommunen möjliggjort att Vattenfall kan hyra hela det stora industrihus som Åsele kommun äger i Fredrika.

-    Och tack vare vindkraften har faktiskt elevunderlaget i Fredrika ökat så att skolan kan vara kvar och lanthandeln på samhället har fått ett uppsving. Därför hoppas och tror vi på fortsatt vindkraftexpansion och fler satsningar i Åsele kommun, säger Andreas From.

Erik Löfgren

Boendecampen ger jobb till lokala företag

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Just nu byggs boendecampen i Ramsele för vindkraftarbetarna vid bygget av Treblade Björkvattnets vindkraftpark. Bygget av boendecampen med baracker möjliggörs tack vare flera lokala företag som arbetar hårt i sommarvärmen.

I utkanten av Ramsele i nordvästra Sollefteå byggs just nu en tillfällig boendecamp av bostadsbaracker som ska härbärgera runt 150 till 200 vindkraftarbetare under sommaren och hösten vid bygget av Treblade Björkvattnets vindkraftpark med 33 vindkraftverk mellan Ramsele och Borgvattnet.

Arbetet med att uppföra boendecampen var förenat med en hel del förseningar och omtag under våren och försommaren vilket inneburit att det nu är extra febril verksamhet för att boendecampen ska bli färdig i tid.

Bosse Bergqvist är lokal samordnare för det danska företaget WMO Site Facilities och han lovordar de lokala företag som under några intensiva sommarveckor mitt under semesterperioden arbetar hårt för att boendecampen ska bli färdig i tid.

-    Just nu är tre företag från trakten som gör det här möjligt. Dels Ramsele Gräv & Schakt som ställer marken till förfogande, dels Mats Elektriska & Sollefteå Låsservice samt Rörmokar´n i Sollefteå AB. De gör en fantastisk insats samtidigt som jag är glad över att vi kan leja in lokala företag för de här uppdragen, säger Bosse Bergqvist.

Peter Wallgren från Mats Elektriska & Sollefteå Låsservice är arbetsledare på plats för elinstallationerna. Nästan hälften av företagets personalstyrka är på plats i Ramsele. Av företagets 12 anställda är fem på plats för uppdraget i Ramsele.

-    Det är snabba ryck som gäller. Vi har fått samla alla tillgängliga resurser och det är ungefär tre veckors intensivt arbete att få allt klart, konstaterar Peter Wallgren.

Han är glad över att de fått uppdraget av WMO Site Facilities, men sticker inte under stol med att han skulle önska att det blev ännu fler uppdrag kopplat till vindkraftsatsningarna.

-    Vi är glada över alla uppdrag, men vi hoppas naturligtvis att det blir ännu mer i framtiden!

Erik Löfgren
Bilden: Flera lokala företag möjliggör uppförandet av boendecampen i Ramsele, bland andra Mats Elektriska & Sollefteå Låsservice, Rörmokarn i Sollefteå AB och Ramsele Gräv & Schakt.
Foto: Mats Elektriska