Regeringen vill slopa den kommunala vetorätten

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Kommunalrådet: ”Det finns skäl att se över det.”
Kommunernas rätt att säga nej till vindkraftetableringar ska snabbutredas. Enligt regeringens finansmarknadsminister Per Bolund har alltför många vindkraftetableringar stoppats av vetot och därmed äventyras målet på 100 TWh vindkraft till 2040.

I Piteå kommun byggs Europas största landbaserade vindkraftpark i Markbygden, bestående av nära 1 000 verk. Kommunstyrelsens andre vice ordförande, Anders Lundkvist (S) har stor förståelse regeringens åsikt, men han vill ändå ha kvar vetot.

– Det är en balans mellan ett nationellt intresse och ett lokalsamhälle. Så min inställning är att kommunernas möjlighet att påverka är central. Däremot finns det skäl att se över det. Att en kommun när som helst kan ta tillbaka sin tillstyrkan är en osäkerhet som skapar problem.

Liksom branschorganisationen Svensk Vindenergi ser han gärna en tillstyrkan tidigare i processen, förslagsvis i samband med miljöprövningen.

– Man skulle kunna lägga frågan om kommunal tillstyrkan i samband med första samrådet inför en etablering. Det är också viktigt att kommunen har bra underlag för sitt beslut. Kanske ska man ha olika kriterier som ska uppfyllas för ett avslag. Så ja, vi står nära Svensk Vindenergi, säger Anders Lundkvist.

Han har också ett råd till alla kommuner inför en snabbutredning. Alla kommuner bör tänka igenom vilka områden som finns och vilka som kan vara lämpliga för vindkraft.

– Att ha en vindbruksplan i översiktsplanen gör att kommunernas synpunkt väger tyngre i miljöprövningen. Det underlättar för alla parter. Det är ett nationellt intresse att bygga vindkraft men lokaliseringen bör få vara ett lokalt intresse i samverkan med privata exploatörer. Här i Piteå har det fungerat mycket bra, säger Anders Lundkvist.

Martin Machnow

NASA-teknik i Gåxsjös nya konferens- och vindkraftsboende

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan


Familjeföretaget Högt, Hett & Säkert i Gåxsjö har tecknat ett leasingavtal på klimatsmarta hus som konferensboende. Husets grundkonstruktion är självbärande korslimmade träblock rakt igenom. Prototyphuset har tidigare stått i Gävle och testats av Högskolan i Gävle.

Färgen som huset målas med är en patenterad innovation som bygger på NASA-teknik. Den isolerar mot kyla på vintern och mot värme på sommaren. Trä i konstruktionen binder koldioxid och i kombination med den isolerande färgen blir huset mycket energieffektivt.

– Vi har länge velat bygga själva på det här sättet. Men det har aldrig gått att hitta ekonomi eller tid för det. Med den här lösningen blir det ett återbruk av huset och ett snyggt sätt för ägaren att få användning för sin byggnad, säger Stefan Karlsson, delägare i familjeföretaget Högt, Hett & Säkert.

Det faktum att huset var byggt i moduler gjorde det lättare att plocka isär och flytta på. Så när Gävle kommun ville ha tillbaka sin mark, var HH&S snabbfotade och erbjöd sig att leasa huset.

Huset består av små lägenheter med sovrum, kök, dusch och toalett. De kan antingen användas som konferensboende eller flerfamiljsboende eftersom dörrarna kan öppnas upp mellan lägenheterna.

– Det är tack vare vindkraften som vi kunnat utöka verksamheten och utveckla den på ett hållbart sätt. Utan den hade vi inte kunnat satsa på det sätt vi gör nu, säger Stefan Karlsson.

Vasa Vinds byggchef Pär Larsson står framför sin klimatsmarta lägenhet i Gåxsjö som han hyr medan den närbelägna vindkraftsparken byggs. Han gillar boendet.

Martin Machnow

Samarbete för mer vindkraft i sydost

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Trots att det på nationell nivå finns mål om att all elproduktion i Sverige ska var förnybar år 2040 så snubblar många vindkraftsprojekt på målsnöret. Energimyndigheten har beviljat 2,3 miljoner kronor till ett tvåårigt projekt för att främja vindkraftsutbyggnaden i sydost. Energikontor Sydost leder projektet där länsstyrelserna i Kronoberg, Blekinge och Kalmar län samarbetar.

- Vindkraft på rätt platser och med rätt utformning är en hållbar energikälla. Det är därför viktigt att ta fram en samlad bild över de hinder som finns idag och vilka lösningar som kan utvecklas, säger Per-Anders Persson, enhetschef vid Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Projekt Fånga vinden i sydost ska arrangera dialogmöten mellan kommuner, Försvarsmakten och andra intressenter som påverkar var vindkraft kan och bör byggas. Vidare ska det underlätta kommunal planering, undersöka varför vindkraftsprojekt inte får tillstånd eller byggs samt bedöma vilken potential det finns för vindkraft i sydost.

– I Blekinge har flera stora vindkraftsprojekt stött på patrull på grund av svårigheter att få till bra samexistenslösningar med Försvarsmakten. Det är viktigt att vi kan få igång en dialog så att vindkraften kan fortsätta utvecklas, säger Elsa Eneman, funktionschef Miljöstrategiska funktionen, Länsstyrelsen Blekinge.

- Den kommunala planeringen av vindkraft är viktig. Vi vill i projektet skapa verktyg som underlättar denna, säger Pär Hansson, Länsarkitekt/chef samhällsbyggnadsenheten på Länsstyrelsen Kalmar län.

På nationell nivå finns ett mål att Sveriges elproduktion ska vara förnybar 2040. Även i sydost finns mål om mer förnybar energi. Vindkraft är den energikälla som har störst potential och det byggs just nu mycket vindkraftverk i Kronoberg, men även i Kalmar län. Det pågår ett arbete med en nationell plan för en hållbar utbyggnad av vindkraft och denna plan ska nu förankras på regional och lokal nivå.

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regioner i sydost; Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.  Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU. Ett exempel på detta är projektet POTEnT där syftet är att ta fram aktiviteter som leder mot att Kronoberg ska bli ett Plusenergilän 2050.

För mer information, kontakta
Pierre Ståhl
070 688 7520, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bilden: Pierre Ståhl Projektledare, foto privat

Vattenfall vill bygga vindkrafttorn i trä

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

 

Företaget Modvion i Göteborg reste i våras världens första vindkrafttorn i trä. Nu fortsätter resan med en stark affärspartner i Vattenfall. Målet är att kommersialisera trätornen. Vindkraftbranschen erbjuds ett förnybart material samtidigt som det skapar jobb i Sverige.

Avtalet med Vattenfall är ett affärsutvecklingsprojekt som ska utvärdera byggtekniken med målet att leverera vindkrafttorn i trä till Vattenfall. De betyder att betydligt större projekt än det 30-meterstorn som restes i våras måste testas. De torn som Vattenfall kommer bygga i framtiden är cirka fyra till fem gånger högre.

– Modvion har presenterat en plan och en ambition att kunna göra en snabb uppskalning från 30 meter till kommersiella höjder redan som nästa steg. Vi ser att det är lovande. Modvion är ett seriöst bolag med en affärsplan och en utvecklingsstrategi som vi tror är möjlig. säger Daniel Gustafsson, Vattenfalls utvecklingschef för landbaserad vindkraft i Sverige

Modvions konstruktion bygger på trälaminat som enligt bolaget är 55 procent starkare per kilo än stål. Så ju högre konstruktionen är desto större blir hållfastheten jämfört med stål. En annan vinst är enklare transporter eftersom modulerna blir mindre. För Vattenfalls del är en viktig aspekt det minskade koldioxidavtrycket från tillverkningen som attraherar.

– Trä kan bli en av lösningarna mot minskade koldioxidavtryck, som kan samspela med arbetet vi redan gör med till exempel fossilfritt stål. Det är dessutom en möjlighet för svenskt näringsliv att konkurrera som leverantör till vindkraftsindustrin på en global marknad, samtidigt som branschen får ett än mer hållbart alternativ. Modvion skulle då bli en underleverantör till vindkrafttillverkarna, säger Daniel Gustafsson.

Martin Machnow

Bilden: Modvion-Teamet vid fundamentet av det 30 meter höga vindkrafttornet i trä. Övre raden från vänster: Geir Söderin, David Olivegren och Karin Björe. Nedre raden från vänster: Otto Lundman, Erik Dölerud och Carl-Johan Åkerström.
Foto: Paul Wennerholm

Norskt bolag köper offshore-projekt i Vänern

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Cloudberry Clean Energy AS köper vindkraftprojektet Rewind Vänern av Scanvind2. De 16-17 turbinerna i Sten-Kalles grund utanför Karlstad ska börja byggas om drygt ett år.

Cloudberry har stora planer på ytterligare offshore-vindkraft i Sverige. Bolaget har identifierat flera potentiella projekt för att nå målet om 2 500 MW vindkraft i svenska vatten till 2030.

Vindkraftparken i Vänern får en effekt på 100 MW och beräknas producera 350 GWh årligen. Det räcker för att förse 70 000 svenska hushåll med el under ett år.