Svensk Vindenergi besöker Vindkraftcentrum.se

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I veckan besökte Svensk Vindenergis VD Charlotte Unger Larson Vindkraftcentrum.se i Hammerdal.

-  Jag ville informera mig mer om verksamheten och diskutera regionala frågor, säger hon.

Svensk Vindenergi organiserar 140 företag i branschen och bland dem finns kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer. Bland organisationens övergripande mål finns att vindkraften som en hållbar del av Sveriges energisystem ska ha bred folklig förankring.

Läs mer>>

Karin Österberg - Ny nationell vindkraftsamordnare region Mitt

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraftsamordnarens roll är att underlätta samspelet mellan vindkraftprojektörer, myndigheter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå. Prioriterat är framförallt att lotsa fram stora anläggningar. Samordnaren har också ett uppdrag att vara regeringens öra mot vindkraftens alla parter.

-          Det finns många utmaningar i att nå de uppsatta målen för ett 100 procent förnybart energisystem i Sverige till 2040. vindkraftsutbyggnaden är en viktig del i det pusslet. Om vi bortser från utmaningen i rådande energi- och certifikatpriser så finns ett antal andra faktorer som idag bromsar och ibland helt stoppar utbyggnaden, säger Karin Österberg och konkretiserar:

¤ Den kommunala tillstyrkan kom till i syfte att ge kommunerna inflytande. Dessvärre kan vi nu över tid se exempel på flertalet fall där tillstyrkan/vetot använts som handelsvara mellan politiska partier. I dessa fall slutar politiken att se till sakfrågan. Detta var aldrig var intentionen med vetot och ger stor negativ påverkan på möjligheten och viljan att investera i vindkraft.

¤ Vidare kan vi se att hårda och ibland felaktiga tolkningar av artskyddsförordningen där man skyddar arter sett till individ snarare än att skydda arten sett till ett geografiskt område.

¤ Utöver ovan nämnda utmaningar så finns ett antal andra såsom samspel med försvarsmakten, markägare och rennäringen.

-          Min roll i detta är att lotsa och hitta lösningar så att utbyggnaden sker på ett så hållbart sätt som möjligt för alla parter, säger Karin Österberg.

Karin Österberg har tagit över området i region Mitt efter Lars Thomsson som nu är samordnare i sydöstra Sverige. Ny är också Cecilia Dalman Eek med bas i Göteborg och sydvästra delarna av landet. Stefan Lundmark, Piteå, har kvar sitt område, Norr- och Västerbotten.

Karin Österberg bor i Östersund och säger så här om sin bakgrund:

Jag är utbildad ekoingenjör/miljövetare och har närmast en bakgrund som Regionråd i region Jämtland Härjedalen med ansvar för miljö, energi och gröna näringar. För närvarade jobbar jag som Hållbarhetschef på ett bostadsbolag, har politiska uppdrag i Östersunds kommun, region Jämtland Härjedalen och Miljöpartiets riksorganisation. Jag har tidigare även jobbat som miljökonsult i egen firma.

Inbjudan till leverantörsträff med norska vindkraftsbranschen.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Ett år har gått sedan starten av bygget av Europas största landbaserade vindkraftanläggning i centrala Norge och det rapporteras full fart på Fosen närvarande. Det är glädjande!

Vid årets seminarium kommer kommer Statkraft att presentera den senaste utvecklingen och nuvarande arbetsschema samt nya möjligheter.

Seminariet är den 30 mars i Trondheim. Senaste anmälningsdag är den 21/3.

Anmälan gör du själv genom att klicka här. >>

Förnybar energi ger ny industri

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

 I mitten av mars samlade Energimyndighetens konferens Energiutblick 600 personer från myndigheter, forskning och bransch för att diskutera vägen framåt mot målet om ett hållbart energisystem.

-          Energikommissionen har satt målet om 100 procent förnybar energi år 2040. Men det kan gå fortare än så, sa energiminister Ibrahim Baylan i sitt tal på Stockholm Waterfront.

 Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma hälsade välkomna och betonade samarbetet som framgångsväg och att detta var skälet till att sex myndigheter var på plats.

Läs mer>>

Vindkraftcentrum har mobilanpassat hemsidan

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

 

Tyvärr har den nya hemsidan medfört att de länkar som ligger på tidigare inlägg i Facebook försvunnit. Samtliga artiklar som finns länkade på Facebook finns dock kvar och går att söka på hemsidan. I nya Facebookinlägg från och med nu kommer länkar att fungera.