OX2 säljer Hornamossens vindkraftpark till Green Investment Group

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

OX2 har utvecklat projektet i Habo kommun som omfattar tio verk på 43 MW. Green Investment Group, GIG startar bygget av parken under sommaren, som förväntas vara färdig att tas i drift i slutet av nästa år 2020.

GIG verkar globalt och har riktat in sig på gröna investeringar och att ”stötta tillväxten av grön ekonomi.” Tillsammans med moderbolag Macquire Group har GIG medverkat i över 200 gröna infrastrukturprojekt över hela världen. Den senaste affären i Sverige var övertagandet av vindkraftsprojekten Länsterhöjden och Storflötten norr om Överturingen från SCA och Turinge Energi. GIG har även investerat i Markbygden utanför Piteå, Europas största landbaserade vindpark.

Upplägget för vindkraftsutvecklaren OX2 är att inrikta sig på att utveckla vindkraftsprojekt, söka finansiärer för att möjliggöra byggandet, bygga och förvalta.  Det betyder att bolaget kommer att ansvara för själva byggnationen men även för den tekniska och kommersiella förvaltningen av parken när den är i drift. Idag sköter OX2 förvaltningen av 365 vindkraftverk i Sverige som tillsammans har en årlig beräknad produktion på 4,1 TWh. Det motsvarar cirka en femtedel av den totala vindkraftsproduktionen i Sverige.

Fakta Hornamossen vindkraftpark:
Verk: Siemens Gamesa, SWT-DD-130 4,3 MW
Totalhöjd: 175 meter
Elproduktion: Räcker till elförbrukningen för 24 000 hushåll
Driftklar: slutet av 2020

Foto: OX2 Joakim Lagercrantz

Text: Birdie Dahlberg

Sea Twirl prisas av EU- får 26 miljoner kronor

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Sea Twirl som tillverkar flytande vindturbiner får ett rejält vinstbidrag av Innovationsrådets SME instrument. Summan på 2,48 miljoner euro delas ut till Sea Twirls innovativa S2-projekt.

I konkurrens med 1765 ansökningar från 35 olika länder valdes Sea Twirls ut som en av vinnarna. SME Instrument belönar entreprenörer ”för banbrytande idéer med potential att skapa nya marknader eller revolutionera befintliga.”

Bidraget kommer väl till pass och kommer att användas till slutfasen av S2-projektet och främst till detaljkonstruktion, projektledning, marknadsföring och kommersialisering.

SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Vilket minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar till havs.

Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt.

Birdie Dahlberg

Jenåsens vindpark invigd

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Nu är Jenåsens vindpark med 23 verk invigd. Det är den första parken som är klar i det så kallade Sundsvallsklustret.
- Det händer oerhört mycket inom svensk vindkraft och även här i Sundsvall, sa Eolus VD Per Witalisson till de närboende, nyfikna och delaktiga entreprenörer som slutit upp.

I klustret ingår Eolus parker Kråktorpet och Nylandsbergen med 43 respektive 18 verk som ska stå klara i höst. Andra parker anläggs i närheten av andra exploatörer.

- Till följd av vårt avtal med Google om att sälja elen till dem vågade vi satsa på en stamnätstation i Nysäter som vi själva och andra kan koppla upp sina parker till, berättar Per Witalisson.

- De tre parkerna kommer att stå för en procent av Sveriges samlade elproduktion, säger Eolus vd Per Witalisson.

Google använder den förnybara elen i sina datacenter i Finland och bolaget är angeläget om att strömmen produceras i nya produktionsanläggningar.

En bygdepeng utgår till föreningslivet i närområdet med inriktning på kultur och idrott. De första mottagarna är Lidens skola, Wästergårdens kultur och utveckling samt Lidens hembygdsförening. Den senare stod för övrigt kaffe och korvservering vid invigningen.

 

Kommunikationschefen Johan Hammarqvist och VD Per Witalisson tillsammans med representanter från Lidens skola, Hembygdsföreningen och Wästergårdens kultur och utveckling.

- Här på Jenåsen har det aldrig varit så lång korvkö som idag, konstaterade Per Witalisson i sitt välkomsttal.

Totalhöjden på Vestasverken är rejäla 190 meter och nådde nästan de regntunga skyarna som dock höll nästan tätt under invigningen. Blåste gjorde det dock på höjderna – som sig bör.

De 23 verken har en sammanlagd svepyta på 29 hektar.

Eolus grundades 1990 och har sina rötter i den gotländska vindkraftsutbyggnaden och i södra Sverige. Totalt har man varit delaktiga i anläggningen av drygt 500 vindkraftverk.

-    Vår roll är att utveckla projekt och etablera. Här står vi också för driften, berättar Per Witalisson.

Ägare till parkerna är internationella bolag. Jenåsen ägs av Munich RE som är ett återförsäkringsbolag. Kråktorpet och Nylandsbergen kommer att ägas av Aquila Capital när de står klara.

- Arbetstillfällen har getts under bygget men även nu under driftsfasen. Vi har öppnat kontor i Sundsvall och anställt två driftsingenjörer. Och Vestas rekryterar vindkrafttekniker, 15 heltidstjänster under 25 år, säger Per Witalisson.

Torbjörn Laxvik

Dags att boka in Branschforum

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Inbjudan till företag, offentlig sektor och organisationer.

Den 26-27 september äger Vindkraftcentrum.ses årliga evenemang Branschforum Vindkraft rum i Torpshammar i Ånge kommun.
Nytt för i år är att vi kör lunch till lunch för att få rikliga tillfällen till spännande möten, gärna affärsmässiga sådana och för utbyten av erfarenheter.

Senaste åren har Branschforum samlat cirka 140 deltagare i form av större och mindre företag, kommuner, forskning och studenter.

På dagordningen i år är pågående etableringar, affärsmöjligheter på längre sikt, finansiering av mindre bolag i vindkraftens spår och den lokala nytta som uppstår.

Torpshammar är Sveriges mitt och nu ett centrum för investeringar i vindkraft. Inom en radie på 15 mil är ett tiotal parker på gång.
Vindkraftcentrum.se bjuder på allt utom boendet som deltagaren betalar själv.

Klicka här för att komma till anmälningsformulär>>

Renodlat ägandet av Blaiken och Solberg

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Ägarförändringen innebär att Blaiken vindkraftpark blir helägd av Skellefteå Kraft och Fortum blir ensamägare av Solberg vindkraftpark. Men innan förändringen träder i kraft måste Skellefteå kommunfullmäktige godkänna förslaget.

Bakgrunden är att de båda energibolagen inledde ett samarbete inför byggandet av Blaiken vindkraftpark. 2010 bildades det gemensamma bolaget Blaikenvind AB med målet att uppföra 99 verk i fyra etapper utanför Storuman i Västerbotten. En park som fortfarande är en av de största landbaserade vindkraftparkerna i Europa.

När Blaiken var färdigbyggd inledde de båda energibolagen ännu ett samarbete när Solberg kulle byggas. Det mynnade ut i att Solbergs Vindkraftpark AB bildades inför byggandet av 22 vindkraftverk på gränsen mellan Västerbottens och Västernorrlands län. Parken driftsattes 2018.

Skälet till att dela upp ägandet är enligt Stefan Skarp, affärsenhetschef vindkraft vid Skellefteå Kraft att båda bolagen får bättre möjlighet att agera utifrån deras egen vilja och inriktning. Skellefteå Kraft planerar att fortsätta expandera inom landbaserad vindkraft.

Fortums direktör för vindkraftsenheten Joonas Rauramo konstaterar att det renodlade ägandet ger dem nya möjligheter att se över sin Nordiska vindkraftsportfölj.

Uppdelningen av ägandet är ett förslag som läggs fram till Skellefteå kommunfullmäktige. Om det godkänns kommer förändringen att genomföras vid halvårsskiftet.

Bild från Solberg

Text: Birdie Dahlberg