Vindkraftcentrum läggs ned

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraftcentrum läggs ned som projekt från kommande årsskifte.
Då upphör Energimyndighetens finansiering av verksamheten.

Verksamheten har bedrivits i olika former och konstellationer under elva år och hela tiden har Strömsunds kommun varit huvudman. Upprinnelsen till projektet var att den storskaliga utbyggnaden av vindkraft startade just i  Strömsund med Havsnäsparken som stod klar 2010.

Under årens lopp har det grundläggande syftet varit att bidra till att utbyggnaden ska innebära lokal och regional nytta i de trakter vindkraften etableras. I form av lokala jobb och affärer.

- Våra första kartläggningar ledde så småningom fram till vårt prognosverktyg vars resultat numera är en självklar del av hur ett vindkraftsprojekt  kommuniceras. Vi har börjat göra prognoser även för havsbaserad vindkraft, säger projektledaren Torbjörn Laxvik.

De senaste två åren har ett 60-tal prognoser levererats till projektörer och kommuner. Under samma tid har vi gjort större eller mindre insatser i över 30 kommuner.

Bland annat gäller det vår digitala affärsplattform som utvecklas tillsammans med Umeå Universitet. Till skillnad mot våra tidigare databaser är plattformen interaktiv. Alla registrerade kan kommunicera med alla för förfrågningar och sedan affärer. 

Nu finns över 800 företag registrerade, plus privatpersoner som hyr ut bostäder i samband med byggen. Plattformen blir ett sätt för lokala aktörer att ta uppdrag under byggnation och drift av  vindkraftparkerna. Det finns en allmän och för ett antal enskilda parkbyggen. 

En stor del av vår verksamhet handlar om att inhämta kunskap och att sprida saklig information. En möjlighet vi berättar om är att sk bygdemedel kan användas för lokal näringsverksamhet genom Medvindslånet och Garantia. I Åsele och Lycksele har 35 miljoner frigjorts redan innan Vattenfallsparkerna togs i drift.

- Nu sjunger vi på sista versen och anledningen till att vi vill berätta det nu är att vi inte kan åta oss några långsiktiga samarbeten eller uppdrag framöver. Även om vi fortsätter med löpande verksamhet under hösten, säger Torbjörn Laxvik.

Under hösten kommer Umeå universitet fortsatt stå för driften av affärsplattformen och vi på Vindkraftcentrum säkerställer att branschkunskaper och kontaktnät fortlever. Likadant i Garantias fall i arbetet med att sprida insikterna om sin verksamhet och Medvindslånet.

- Vi undersöker alternativ finansiering men ser i dagsläget inga möjligheter till sådan. Så är det. I backspegeln finns ändå att vi spelat roll och gjort nytta under ett drygt decennium, säger Torbjörn Laxvik.

 

 

Windcluster Norways årliga årsmötesseminarium

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I juni hade Wincluster Norway sitt årliga årsmötesseminarium i Trondheim. Temat för i år var hållbar vindkraftsindustri.

Dagen inleddes med årsmöte för Windcluster Norways medlemmar och där efter seminarium med vindkraftsaktörer, myndigheter och organisationer i branschen. 

Seminariet inleddes av den nya styrelseordföranden i Windcluster Norway Leif Røv som berättade hur de ska jobba vidare med leverantörsutveckling och kommunikation. 

Norges vattenresurs- och energidirektorat, NVE, var med och presenterade om vilka uppdrag de har kopplade till vindkraft och att de har skapat ett kunskapsunderlag och en informationsplattform. 

Norges teknisk- naturvetenskapliga universitet, NTNU, presenterade ett samhällsvetenskapligt perspektiv på vindkraft. De tog bland annat upp hur opinionen för vindkraft på land och till havs ser ut i Norge. Sedan 2009 har de som har en positiv inställning till landbaserad vindkraft sjunkit från ca 80 procent till ca 40 procent 2021.

Vindkraftcentrum var med och deltog för att återuppta kontakten med Windcluster Norway efter uppehållet sedan covid 19. 

/LK

Vindkraft - landskap och planering

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

För att kunna göra en bra bedömning av hur vindkraften påverkar miljön i området behövs en genomarbetad landskapsanalys. 

Det bör framgå i beskrivningarna vad landskapets bruks , kunskaps och upplevelsevärden är. Bevarandevärdet är det samlade kvalitetsmålet som bygger på de andra värdena.

Forskningsprogrammet Vindval publicerar en rad användarblad - korta texter om forskning kring vindkraftens effekter. I bladet om Landskap och planering skrivs bland annat:

”Hur ser landskapet ut och hur används det? Det är oftast en bättre utgångspunkt i vindkraftplanering, än att börja med frågan var vindkraftverk skulle kunna placeras.”

Forskningsprogrammet Vindval startade 2005 och drivs av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Syftet är att ta fram och förmedla forskning om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur.

/TL

Till användarbladet:

https://www.naturvardsverket.se/contentassets/a799743d00b840d5b31b213dee14d563/faktablad_vindkraftens-paverkan_3.pdf

 

Vindkraft - hälsa och ohälsa

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Ljudet från vindkraftverk är störande för en del närboende. Det som stör är främst buller från rotorbladen som skapar ett svischande och dunkande ljud.

Andra störande moment är varningsbelysning och rörliga skuggor som uppstår när rotorbladen skymmer solen. Dessutom kan vindkraftverken orsaka visuellt intrång för att de bryter av silhuetten i landskapet.

Forskningsprogrammet Vindval publicerar en rad användarblad - korta texter om forskning kring vindkraftens effekter. I bladet om Hälsa och ohälsa skrivs bland annat:

”Forskning om buller och vindkraft visar att det nuvarande riktvärdet för vindkraftbuller, 40 dBA, är rimligt ur störnings- och hälsosynpunkt.”

Forskningsprogrammet Vindval startade 2005 och drivs av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Syftet är att ta fram och förmedla forskning om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur.

/TL

Till användarbladet: https://www.naturvardsverket.se/contentassets/a799743d00b840d5b31b213dee14d563/faktablad_vindkraftens-paverkan_1.pdf

 

Vindkraftens sociala konsekvenser och förankring

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindval publicerar en rad användarblad - korta texter om forskning kring vindkraftens effekter. I bladet om Sociala konsekvenser och förankring skrivs bland annat: ” Det är viktigt hur frågor som rättvisa, delaktighet och förtroende hanteras under projektering av vindkraft.”

I skriften Deltagandeprocessen kring vindkraftsprojekt finns detaljerade anvisningar om hur processen kan utvecklas. Här sägs att det är helt avgörande att de berörda inkluderas tidigt i processen. Kommunikation och återkommande möten är förutsättningar för att skapa arbetssätt där de berörda deltar.

Forskningsprogrammet Vindval startade 2005 och drivs av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Syftet är att ta fram och förmedla forskning om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur.

/TL

Till användarbladet: https://www.naturvardsverket.se/contentassets/a799743d00b840d5b31b213dee14d563/faktablad_vindkraftens-paverkan_4.pdf