Förnybar energi ger ny industri

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

 I mitten av mars samlade Energimyndighetens konferens Energiutblick 600 personer från myndigheter, forskning och bransch för att diskutera vägen framåt mot målet om ett hållbart energisystem.

-          Energikommissionen har satt målet om 100 procent förnybar energi år 2040. Men det kan gå fortare än så, sa energiminister Ibrahim Baylan i sitt tal på Stockholm Waterfront.

 Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma hälsade välkomna och betonade samarbetet som framgångsväg och att detta var skälet till att sex myndigheter var på plats.

Läs mer>>