Inbjudan tillväxtkonferens vindkraft 6/11 i Strömsund. Lokala företags nya affärsmöjligheter.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Strömsunds Utvecklingsbolag och Vindkraftcentrum bjuder in till tillväxtkonferens i Folkets Hus i Strömsund 6 november. Kl 09.00-16.30. Möjligheter till Besök i vindparken i Åskälen ges 5 november. Vid intresse kryssa för i anmälan. Buss från Strömsund kl 13 för parkbesök dagen innan. Inbjudan gäller företag, offentlig sektor och organisationer

Anmälan längst ned, kostnadsfritt.

Ur programmet:
I delar av landet är den förnybara energin grunden till en framväxande ny basindustri. Strömsunds kommun har tio års erfarenheter av vad storskalig vindkraft betyder för företagen, arbetstillfällen och skatteintäkter.
Vindkraftutbyggnaden fortsätter och kommunalrådet Göran Bergström berättar hur kommunen bereder sig för att ta emot nya investeringar och satsningar på de långsiktiga jobben.

Just nu bygger Vasavind 80 verk i vindparken Åskälen som ligger i Strömsunds och Östersunds kommuner. Vasavind har också nyss färdigbyggt vindkraftspark Munkflohögen med 23 vindkraftverk i Östersunds kommun. Annette Eriksson VD Vasavind.

Marian Stranne i Görvik har erbjudit mat och logi i byn under åtta år till vindkraftsrallare och servicebolag. Hon berättar om sin resa och delar med sig av sina erfarenheter. Jan Ottosson har varit med sedan Havsnäs byggdes och tagit stora andelar av vindkraftsbyggena i trakten sedan dess. I Åskälen har han och underentreprenörer haft 100 maskiner igång. Jemtels Johan Brink tog sig in i branschen under byggtiden men satsar även på de långsiktiga jobben under driften av verken.

Vid en del byggen upprättar Vindkraftcentrum.se lokala databaser för att få med så många företag från trakten som möjligt. Nu lanseras också en digital tjänst där varor och tjänster kan förmedlas direkt via en app. Christer Andersson visar hur den funkar.

Landsbygdsföretag har ofta svårt att låna till Investeringar. Garantia redovisar hur medel från vindkraftsexploatörer kan omvandlas till riskvilligt kapital till småföretag där parker byggs. Caroline Nyström är verksamhetsledare.

En andra elektrifieringsvåg drar över riket där industri som stål- och betongtillverkning ska elektrifieras, liksom delar av fordonsflottan. Elintensiv industri som serverhallar och batterifabriker etableras i norr. Med el tillverkas vätgas för att driva bilar och tåg och kan tjäna som energilager. Magnus Lindgren från Power Region berättar om elintensiv industri.


Den nya energin är en tillväxtmotor och i vår region är Jämtkraft en avgörande aktör. Vd Erik Brandsma talar över de nya möjligheterna och de planer och visioner företaget har i den pågående  energiomställningen.


Under konferensen drar också näringslivenheter från etableringskommuner sina erfarenheter och hur det lokala näringslivet kan stärkas när vindkraft byggs. Från Strömsund – Björn Amcoff, Åsele – Calle Birgersson, Sollefteå – Hans Pahlin.

 

Anmälan konferens förnybart Strömsund 6 november
Företag eller organisation
Fyll i företagsnamn
Organisationsnummer.
Ogiltig inmatning
Namn
Invalid Input
Titel
Ogiltig inmatning
Adress
Invalid Input
Postnummer
Invalid Input
Ort
Invalid Input
Telefon
Invalid Input
Mobil
Invalid Input
E-post
Invalid Input
Typ av företag eller organisation
Invalid Input
Välj kategori
Önskar vegetarisk kost
Ogiltig inmatning
Vi har små möjligheter för specialanpassad kost men här kan du ange om du har någon matallergi så kan vi undersöka möjligheten.
Ogiltig inmatning
Jag önskar delta i besök vindkraftparken Åskälen den 5/11 kl.13 med avfärd från Strömsund
Ogiltig inmatning
Fyll i koden(*) Fyll i koden
Ny kod
Fel kod
Skicka