Ny kostnadsfri* leverantörsdatabas för vindkraftsprojekt. Så fungerar den digitala affärsplattformen.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraftcentrum har i samarbete med Umeå Universitet tagit fram en digital lösning för att underlätta lokala och regionala affärer i vindkraftprojekt. Den digitala affärsplattformen är fortfarande under utveckling men har redan börjat användas av flera vindkraftprojekt, näringslivskontor och företag.

Affärsplattformen knyter ihop lokala företag som kan leverera varor och tjänster till ett vindkraftprojekt. Som registrerat företag går det alltså att få direkt kontakt med projektören. Samtidigt kan projektören söka efter en lokal eller regional leverantör av en viss tjänst eller vara.

Här kan ni registrera er vindkraft.umigo.se>>
Hjälpsida för registrering, klicka här>>

- Vi har kört lokala leverantörsdatabaser tidigare. Men allt är delningsplattformar idag. AirBnB, Uber och Blocket knyter ett behov i ena änden till en tjänst i den andra. I ett vindkraftprojekt kan det vara oerhört svårt att hitta en lämplig leverantör i exempelvis Sollefteå när beställarens huvudkontor kanske är i Nässjö, säger Christer Andersson på Vindkraftcentrum.


Första steget är att registrera sig och skriva in sina tjänster och erbjudanden. Annars är det svårt att bli upptäckt och matchad till ett behov.

Ersätter databaser
De lokala leverantörsdatabaserna var föregångaren till plattformen. Men de var egentligen bara passiva register som projektören kunde leta i för att hitta olika leverantörer. Möjligheterna att beskriva sina varor och tjänster var begränsade. Och eftersom det egentligen bara handlade om en lista, var den svår att hålla uppdaterad.

- Vi började prata om att skapa en interaktiv delningsplattform där leverantören kunde marknadsföra sig. Många av de små leverantörerna har inte ens en hemsida så det finns behov av ett skyltfönster som dessutom är sökbart, säger Christer Andersson.

Underlättar samarbete


Eftersom alla leverantörer och deras tjänsteebjudanden syns i plattformen blir det lättare att ta kontakt och samarbeta

Än så länge är affärsplattformen webbaserad och anpassad för dator och mobil. En app är på gång. Ett annat mål med affärsplattformen är att olika leverantörer kan tipsa varandra eller bilda kluster för att kunna ta på sig större uppdrag.

- Plattformen är helt transparent, vilket gör att alla leverantörer kan se varandra. Det går att titta på konkurrenterna och vässa sitt erbjudande eller bjuda in till samarbete. Projektörerna vill dessutom hitta lokala leverantörer. Det har visat sig både vara lönsamt och hållbart.

I Åsele har plattformen redan börjat användas av kommunens näringslivskontor ÅNS. Just nu pågår ett arbete med att lyfta över alla företag som fanns registrerade i den gamla databasen till affärsplattformen.

”Registrera er!”
- Men den nya affärsplattformen kan företagen marknadsföra dig väldigt bra istället för bara en text i databasen. Du kan ju ha olika erbjudanden under olika perioder. Under vinterhalvåret kanske det inte bara är boende som ska erbjudas, utan även slädhundar, säger Katrin Normark, affärsutvecklare på Åsele Näringslivsstiftelse.

18 november kommer Katrin Normark att hålla ett företagarmöte för att demonstrera affärsplattformen. Det viktigaste budskapet; registrera er!

Sökbara texter
- Databasen har absolut gett effekt i Vattenfalls vindkraftprojekt Blakliden-Fäbodberget. Men den nya plattformen har så många mer möjligheter. Här gäller det att vässa sina texter och rubriker för att bli sökbar. Den som känner sig osäker får gärna ta kontakt med oss eller ta hjälp av någon som kan det här. Det kommer absolut att vara värt det. Content is King! säger Katrin Normark.


*Kostnadsfritt innebär: Den digitala affärsplattformen drivs inom ramen för ett forskningsprojekt i samarbete mellan Vindkraftcentrum.se och Umeå universitet som också driftar systemet. Efter forskningsprojektetets slut kommer affärsplattformen att drivas vidare om finansiering av framtida drift kan säkerställas genom kommersialisering eller offentlig finansiering. Vid en eventuell kommersiell lösning som innebär deltagaravgifter kommer ingen debitering att ske utan ett aktivt medgivande från den som finns i databasen.

Martin Machnow

Så här går det till

Kostnadsfritt. Registrera dig på vindkraft.umigo.se Det tar bara några minuter

Du får förfrågningar direkt i mobilen och kan vara med och konkurrera om inköpen.

Nu har den traditionella leveransdatabasen övergått till en digital interaktiv affärsplattform. Vindkraftcentrum.se har i samarbete med Umeå Universitet tagit fram denna affärsplattform för att ytterligare utveckla möjligheterna till lokala affärer i samband med en vindkraftsetablering. Tjänsten är kostnadsfri.

Företag, organisationer som vill erbjuda sina produkter och tjänster till projektören och dess huvudentreprenörer kan registrera sig här. Privatpersoner som har boende att erbjuda är också välkomna. I affärsplattformen finns bland annat meddelandefunktioner som innebär att när ett inköp behöver göras skickas ett sms till de som registrerat att de kan leverera efterfrågad vara eller tjänst.

För att registrera dig ska du gå in på https://vindkraft.umigo.se/

Säkerställ att du använder rätt webbläsare
För att plattformen ska fungera som den ska så bör webbläsaren Google Chrome användas. Du kan ladda ner Chrome för dator eller telefon här>>. Plattformen har en språkfunktion, som i Chrome, gör det möjligt att kommunicera på alla språk. Dvs att du kan använda svenska språket som automatiskt översätts till mottagarens språk och vice versa. Du kan även använda andra webbläsare men då får du inte full funktionalitet.

Skapa ett konto
Gå in på vindkraft.umigo.se. Klicka på Registrera konto och fyll i kontouppgifter och klicka på Registrera konto. Ett mail med verifieringslänk skickas till den angivna e-postadressen. Kommer inget mail, kontrollera din Spam-korg. Klicka på länken i mailet för att bekräfta din e-postadress. Du kan därefter logga in på vindkraft.umigo.se.

Verifiering av företagsuppgifter
Efter du bekräftat din e-postadress kommer en administratör att verifiera dina företagsuppgifter och ge dig tillgång till plattformen. Detta kan ta upp till en arbetsdag. Efter registrering får du ett mail för att verifiera din epostadress, glöm inte att titta i skräpposten om det inte kommer något mail. Ditt epostleverantörs spamfilter kan ibland styra verifieringsmailet dit.

Hjälpsida
När du ska registrera dina företagsuppgifter finns en hjälpsida där du steg för steg kan se hur du ska gå till väga vindkraft.umigo.se/help.htm

GDPR
Här kan läsa om Vindkraftcentrums hantering av GDPR>>

Dansk studie, 99,9 procent av fåglarna undvek rotorbladen

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt en stor dansk studie som publicerades nyligen är fåglar utomordentligt duktiga på att undvika kollisioner med vindkraftverk. Tre erkända konsultbolag har tillsammans med ornitologer observerat vindkraftparken Klim på Nordjylland, där 20-30 000 spetsbergsgäss och flera hundra tranor häckar.

Resultatet är bättre än förväntat och visar på mycket goda möjligheter för samexistens mellan fåglar och vindkraftparker.

– Det här är ett viktigt och enastående naturområde. Vintertid flyger tusentals fåglar förbi vindkraftparken morgon och kväll, och det är därför mycket positivt att upptäcka att fåglarna till allra största delen faktiskt flyger vid sidan av eller ovanför vindkraftverken, förklarar Jesper Kyed Larsen, Bioscience Lead på Vattenfall Environment & Sustainability i ett pressmeddelande>>.

Martin Machnow

Fakta om studien:
Studien vid vindkraftparken Klim och Natura 2000-naturreservatet Vejlerne har dokumenterat antalet potentiella fågelkollisioner genom att söka av området runt vindkraftverken och justerat värdena för vad rävar och andra asätare kan ha avlägsnat.

De två undersökta åren hade både spetsbergsgäss och tranor en undvikandefrekvens på 99,9 procent baserat på en population på 20–30 000 gäss och flera hundra tranor.

Varken gäss eller tranor hittades på platser där man med säkerhet kunde säga att de dött på grund av att de kolliderat med vindkraftverken.

Av försiktighetsskäl utgick studien från att alla döda fåglar eller fågelkvarlevor som hittades under kraftverken kunde ha varit inblandade i en kollision.

Genom att jämföra det tänkbara antalet kollisionsinblandade fåglar med de som registrerats i området beräknades en så kallad undvikandefrekvens enligt den internationellt vedertagna Bandmodellen.

Studien har utförts för Vattenfalls räkning av tre erkända konsultföretag samt lokala ornitologer.

Vindkraftcentrum satsar på webb-TV

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Energivärlden förändras och utvecklas i allt högre hastighet. Vindkraftcentrum vill vara en snabb kanal för att kunna hänga med i det som berör förnybar energi. Därför gör Vindkraftcentrum nu en satsning på nyhetssammanfattningar i webb-TV.

- Vi behöver alltid utveckla vår kommunikation och nå ut på andra sätt. I tider när corona gör att folk ägnar mycket tid framför skärmen, ville vi hitta ett sätt att presentera de viktigaste nyheterna som berör förnybart i ett kortare format. Eftersom vi arbetat med byrån Innehållet sedan en tid, valde vi att utveckla det här tillsammans med dem, säger Torbjörn Laxvik, projektledare.

Första sändningen av ETV (Energi-TV) hade premiär på YouTube i början av oktober och innehåller bildmässiga telegram och en fördjupning med intervju. Nu hoppas Vindkraftcentrum på återkoppling från tittare, för att ytterligare kunna utveckla formatet.

- Första avsnittet är alltid en testballong. Vi får se hur den flyger och med lite tittarstormar kommer den att flyga högre och högre för varje avsnitt. YouTube fungerar ju också så att ju mer en fyller på, desto fler tittare brukar det bli, säger Torbjörn Laxvik.

Se premiäravsnittet av ETV här>>


Martin Machnow

Regeringen vill slopa den kommunala vetorätten

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Kommunalrådet: ”Det finns skäl att se över det.”
Kommunernas rätt att säga nej till vindkraftetableringar ska snabbutredas. Enligt regeringens finansmarknadsminister Per Bolund har alltför många vindkraftetableringar stoppats av vetot och därmed äventyras målet på 100 TWh vindkraft till 2040.

I Piteå kommun byggs Europas största landbaserade vindkraftpark i Markbygden, bestående av nära 1 000 verk. Kommunstyrelsens andre vice ordförande, Anders Lundkvist (S) har stor förståelse regeringens åsikt, men han vill ändå ha kvar vetot.

– Det är en balans mellan ett nationellt intresse och ett lokalsamhälle. Så min inställning är att kommunernas möjlighet att påverka är central. Däremot finns det skäl att se över det. Att en kommun när som helst kan ta tillbaka sin tillstyrkan är en osäkerhet som skapar problem.

Liksom branschorganisationen Svensk Vindenergi ser han gärna en tillstyrkan tidigare i processen, förslagsvis i samband med miljöprövningen.

– Man skulle kunna lägga frågan om kommunal tillstyrkan i samband med första samrådet inför en etablering. Det är också viktigt att kommunen har bra underlag för sitt beslut. Kanske ska man ha olika kriterier som ska uppfyllas för ett avslag. Så ja, vi står nära Svensk Vindenergi, säger Anders Lundkvist.

Han har också ett råd till alla kommuner inför en snabbutredning. Alla kommuner bör tänka igenom vilka områden som finns och vilka som kan vara lämpliga för vindkraft.

– Att ha en vindbruksplan i översiktsplanen gör att kommunernas synpunkt väger tyngre i miljöprövningen. Det underlättar för alla parter. Det är ett nationellt intresse att bygga vindkraft men lokaliseringen bör få vara ett lokalt intresse i samverkan med privata exploatörer. Här i Piteå har det fungerat mycket bra, säger Anders Lundkvist.

Martin Machnow

NASA-teknik i Gåxsjös nya konferens- och vindkraftsboende

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan


Familjeföretaget Högt, Hett & Säkert i Gåxsjö har tecknat ett leasingavtal på klimatsmarta hus som konferensboende. Husets grundkonstruktion är självbärande korslimmade träblock rakt igenom. Prototyphuset har tidigare stått i Gävle och testats av Högskolan i Gävle.

Färgen som huset målas med är en patenterad innovation som bygger på NASA-teknik. Den isolerar mot kyla på vintern och mot värme på sommaren. Trä i konstruktionen binder koldioxid och i kombination med den isolerande färgen blir huset mycket energieffektivt.

– Vi har länge velat bygga själva på det här sättet. Men det har aldrig gått att hitta ekonomi eller tid för det. Med den här lösningen blir det ett återbruk av huset och ett snyggt sätt för ägaren att få användning för sin byggnad, säger Stefan Karlsson, delägare i familjeföretaget Högt, Hett & Säkert.

Det faktum att huset var byggt i moduler gjorde det lättare att plocka isär och flytta på. Så när Gävle kommun ville ha tillbaka sin mark, var HH&S snabbfotade och erbjöd sig att leasa huset.

Huset består av små lägenheter med sovrum, kök, dusch och toalett. De kan antingen användas som konferensboende eller flerfamiljsboende eftersom dörrarna kan öppnas upp mellan lägenheterna.

– Det är tack vare vindkraften som vi kunnat utöka verksamheten och utveckla den på ett hållbart sätt. Utan den hade vi inte kunnat satsa på det sätt vi gör nu, säger Stefan Karlsson.

Vasa Vinds byggchef Pär Larsson står framför sin klimatsmarta lägenhet i Gåxsjö som han hyr medan den närbelägna vindkraftsparken byggs. Han gillar boendet.

Martin Machnow