Samarbete för mer vindkraft i sydost

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Trots att det på nationell nivå finns mål om att all elproduktion i Sverige ska var förnybar år 2040 så snubblar många vindkraftsprojekt på målsnöret. Energimyndigheten har beviljat 2,3 miljoner kronor till ett tvåårigt projekt för att främja vindkraftsutbyggnaden i sydost. Energikontor Sydost leder projektet där länsstyrelserna i Kronoberg, Blekinge och Kalmar län samarbetar.

- Vindkraft på rätt platser och med rätt utformning är en hållbar energikälla. Det är därför viktigt att ta fram en samlad bild över de hinder som finns idag och vilka lösningar som kan utvecklas, säger Per-Anders Persson, enhetschef vid Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Projekt Fånga vinden i sydost ska arrangera dialogmöten mellan kommuner, Försvarsmakten och andra intressenter som påverkar var vindkraft kan och bör byggas. Vidare ska det underlätta kommunal planering, undersöka varför vindkraftsprojekt inte får tillstånd eller byggs samt bedöma vilken potential det finns för vindkraft i sydost.

– I Blekinge har flera stora vindkraftsprojekt stött på patrull på grund av svårigheter att få till bra samexistenslösningar med Försvarsmakten. Det är viktigt att vi kan få igång en dialog så att vindkraften kan fortsätta utvecklas, säger Elsa Eneman, funktionschef Miljöstrategiska funktionen, Länsstyrelsen Blekinge.

- Den kommunala planeringen av vindkraft är viktig. Vi vill i projektet skapa verktyg som underlättar denna, säger Pär Hansson, Länsarkitekt/chef samhällsbyggnadsenheten på Länsstyrelsen Kalmar län.

På nationell nivå finns ett mål att Sveriges elproduktion ska vara förnybar 2040. Även i sydost finns mål om mer förnybar energi. Vindkraft är den energikälla som har störst potential och det byggs just nu mycket vindkraftverk i Kronoberg, men även i Kalmar län. Det pågår ett arbete med en nationell plan för en hållbar utbyggnad av vindkraft och denna plan ska nu förankras på regional och lokal nivå.

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regioner i sydost; Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.  Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU. Ett exempel på detta är projektet POTEnT där syftet är att ta fram aktiviteter som leder mot att Kronoberg ska bli ett Plusenergilän 2050.

För mer information, kontakta
Pierre Ståhl
070 688 7520, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bilden: Pierre Ståhl Projektledare, foto privat

Vattenfall vill bygga vindkrafttorn i trä

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

 

Företaget Modvion i Göteborg reste i våras ett vindkrafttorn i trä. Nu fortsätter resan med en stark affärspartner i Vattenfall. Målet är att kommersialisera trätornen. Vindkraftbranschen erbjuds ett förnybart material samtidigt som det skapar jobb i Sverige.

Avtalet med Vattenfall är ett affärsutvecklingsprojekt som ska utvärdera byggtekniken med målet att leverera vindkrafttorn i trä till Vattenfall. De betyder att betydligt större projekt än det 30-meterstorn som restes i våras måste testas. De torn som Vattenfall kommer bygga i framtiden är cirka fyra till fem gånger högre.

– Modvion har presenterat en plan och en ambition att kunna göra en snabb uppskalning från 30 meter till kommersiella höjder redan som nästa steg. Vi ser att det är lovande. Modvion är ett seriöst bolag med en affärsplan och en utvecklingsstrategi som vi tror är möjlig. säger Daniel Gustafsson, Vattenfalls utvecklingschef för landbaserad vindkraft i Sverige

Modvions konstruktion bygger på trälaminat som enligt bolaget är 55 procent starkare per kilo än stål. Så ju högre konstruktionen är desto större blir hållfastheten jämfört med stål. En annan vinst är enklare transporter eftersom modulerna blir mindre. För Vattenfalls del är en viktig aspekt det minskade koldioxidavtrycket från tillverkningen som attraherar.

– Trä kan bli en av lösningarna mot minskade koldioxidavtryck, som kan samspela med arbetet vi redan gör med till exempel fossilfritt stål. Det är dessutom en möjlighet för svenskt näringsliv att konkurrera som leverantör till vindkraftsindustrin på en global marknad, samtidigt som branschen får ett än mer hållbart alternativ. Modvion skulle då bli en underleverantör till vindkrafttillverkarna, säger Daniel Gustafsson.

Martin Machnow

Bilden: Modvion-Teamet vid fundamentet av det 30 meter höga vindkrafttornet i trä. Övre raden från vänster: Geir Söderin, David Olivegren och Karin Björe. Nedre raden från vänster: Otto Lundman, Erik Dölerud och Carl-Johan Åkerström.
Foto: Paul Wennerholm

Norskt bolag köper offshore-projekt i Vänern

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Cloudberry Clean Energy AS köper vindkraftprojektet Rewind Vänern av Scanvind2. De 16-17 turbinerna i Sten-Kalles grund utanför Karlstad ska börja byggas om drygt ett år.

Cloudberry har stora planer på ytterligare offshore-vindkraft i Sverige. Bolaget har identifierat flera potentiella projekt för att nå målet om 2 500 MW vindkraft i svenska vatten till 2030.

Vindkraftparken i Vänern får en effekt på 100 MW och beräknas producera 350 GWh årligen. Det räcker för att förse 70 000 svenska hushåll med el under ett år.

Raftsjöhöjdens vindkraftpark står klar om ett år

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Nu byggs terasser till vägarna. Nästa höst ska parken vara i drift. Alla förutsättningar finns för att tidplanen ska hålla enligt Vasa Vind.
– Vi bygger i ett område där vi redan känner entreprenörerna och organisationen är väl sammansvetsad, säger byggchefen Pär Lansson.

Vasa Vind har sedan tidigare byggt parkerna i Åskälen och Munkflohögen. Sammanlagt 103 vindkraftverk i nära anslutning till Raftsjöhöjden. Då använde vindkraftbolaget många lokala och regionala entreprenörer. Samma ambition finns i Raftsjöhöjdenprojektet.

Lokal nytta

– Vi använder Stenger & Ibsen Construction som huvudentreprenör för arbetena med vägar och fundament. De kommer i sin tur att anlita de underentreprenörer de anser sig behöva. En hel del, både transporter och maskiner, kommer att upphandlas lokalt, säger Pär Larsson.Under projektets första nio månader kommer Vasa Vind även att upprätta ett tillfälligt platskontor genom att hyra Högt Hett & Säkerts lokaler i Gåxsjö.

– Och när vi bygger vårt nya platskontor ligger fokus på att använda lokala entreprenörer, precis som vi gjorde sist, säger Pär Larsson.

Stora turbiner
När projektet är klart ska de elva Cypress-turbinerna från GE Renewable Energy årligen producera sammanlagt 200 GWh el. Det räcker till att värma upp 8 000 villor per år. Varje turbin har en effekt på 5,5 MW. Det kan jämföras med en effekt på 2-3,6 MW för de övriga 103 turbinerna i Åskälen och Munkflohögen.

– Vi gjorde en upphandling utifrån vilken teknik som gav bäst avkastning för projektet. Eftersom det är ett litet projekt var det lämpligt med större turbiner, säger Pär Larsson.

När parken står klar står uppgår Vasa Vinds elproduktion i Jämtland/Härjedalen till 1,5 TWh per år. I dagsläget motsvarar det cirka 5 procent av hela Sveriges vindkraftproduktion och drygt 1 procent av hela Sveriges elkonsumtion.


Martin Machnow

Lyckat försök med digital version av Branschforum Vind, se filmade presentationer

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

 

24-25 september arrangerade Energidalen i Sollefteå AB och Vindkraftcentrum den årliga konferensen Branschforum Vind, i år för första gången kombinerad med deltagande såväl på plats som digitalt med direktsändning via webben. Längre ned finns länkar till de filmade presentationerna

Coronarestriktioner medförde att arrangörerna Energidalen och Vindkraftcentrum fick göra en omfallsplanering för att kunna genomföra den årliga vindkraftkonferensen Branschforum Vind.

Normalt brukar konferensen samla runt 150-200 deltagare för att lyssna på olika föreläsare, nätverka och utbyta erfarenheter med varandra.

-    Coronarestriktionerna medförde att vi fick tänka i nya banor för att kunna genomföra konferensen, berättar Torbjörn Laxvik från Vindkraftcentrum.
Lösningen blev en begränsning av antalet deltagare ”på plats” på Hallstaberget i Sollefteå med 49 deltagare ”på plats” – men möjlighet för andra att följa konferensen digitalt via direktsändning på webben.

-    Vi ville att så många som möjligt kulle kunna delta trots coronarestriktioner. För att ”webbdeltagarna” skulle kunna vara delaktiga fullt ut hade de möjlighet att mejla in frågor varvid konferensens moderatorer varvade frågor till föreläsarna från deltagarna på plats och deltagarna via webben, berättar Erik Löfgren från Energidalen i Sollefteå AB.

Det var för övrigt inte bara deltagarna som kunde följa konferensen via webben, även flera av föreläsarna medverkade digitalt via länk.

-    Vi håller på och sammanställer statistiken över hur många som följde webbsändningen, men av det vi hört hittills har det fungerat bra tekniskt och de som inte kunde vara med på plats verkar nöjda med lösningen att delta i Branschforum Vind digitalt istället, säger Torbjörn Laxvik och Erik Löfgren.

Lokal och regional affärsnytta
Fokus under den första av de två konferensdagarna var lokal och regional affärsnytta.

Under torsdagseftermiddagen medverkade bland andra Gabriel Duveskog från JP Vind, som pratade om bolagets projekt med en ny vindkraftpark i Hocksjön mellan Borgvattnet och Lungsjön i Sollefteå kommun.

Vidare deltog Christer Andersson från Vindkraftcentrum och Oskar Ahlman från Umeå universitet och presenterade den digitala affärsplattform som nu lanseras för att underlätta kontaktskapandet mellan projektörer och entreprenörer lokal och regionalt.

Under eftermiddagen hölls även en paneldiskussion ledd av moderatorn Ullis Johansson med lokala entreprenörer och deras förhoppningar och syn på hur vindkraftetableringar kan skapa lokal affärsnytta. I panelen deltog Gustav Bruno från EAG Rental Hyrmaskiner, Ingemar Jonsson från Ramsele-Edsele företagarförening, Anders Hildebertzon från Statkraft och från Nylands Städ Ann-Christine och Jonas Lundqvist.Från Åsele medverkade Katrin Normark och Jonsson och Calle Birgersson från Åsele Näringslivsstiftelse. De berättade om hur Åsele tack vare målmedvetet och resultatinriktat arbete kunnat skapa lokala mervärden för den lokala företagsamheten i spåren av vindkraftetableringar.

Dagen avrundades med ett föredrag av Erik Löfgren från Energidalen som berättade om det nyligen avslutade projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och turist-VDn Mia Karlsson från Höga Kusten Destinationsutveckling om hur besöksnäring och vindkraftverksamhet skulle kunna samverka i framtiden med gemensamma besöksmål.

Fokus på nationella frågor
Den andra konferensdagen hade nationellt fokus på upplägget.Först ut på fredagsmorgonen var Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén. Han berättade om arbetet med den nationella strategin för hållbar vindkraftsutbyggnad som Energimyndigheten genomför tillsammans med Naturvårdsverket.

Därefter medverkade Charlotte Unger Larson från Vindkraftcentrum om arbetet med investeringar inom området förnybart i spåren av coronapandemin och Daniel Kulin från Svensk Vindenergi om marknadsläget och de utmaningar som 100 TWh vindkraft i elsystemet innebär.

Sist ut i konferens digra program var Andreas Wickström från RI.SE och Mikael Näsström, tillväxtchef i Sollefteå kommun och VD i kommunala utvecklingsbolaget Energidalen i Sollefteå AB.

Anders Wickström pratade om grön vätgas och de forskningsprojekt som pågår kring mindre och större anläggningar och Mikael Näsström berättade om de framtidsmöjligheter han ser för jobbskapande och tillväxt via satsningar på elintensiv industriverksamhet i Norrlands inland.

Branschforum Vind är en årlig vindkraftkonferens som arrangerats av Vindkraftcentrum på olika platser runt om i Mellannorrland varje år sedan några år tillbaka. I år genomfördes arrangemanget för första gången i samarbete med Energidalen i Sollefteå AB och diskussioner förs redan om att fortsätta samarbetet mellan Vindkraftcentrum och Energidalen i Sollefteå AB.

Länkar filmade presentationer

Lokal affärsnytta
Gabriel Duveskog JP Vind, nu byggs vindparken Hocksjön i Sollefteå kommun nära Jämtlandsgränsen.  Projektets behov av varor och tjänster. Tidshorisont och upphandlingar. Länk till film>>

Christer Andersson Vindkraftcentrum. Digital affärsplattform för fler lokala och regionala affärer. Plattformen är framtagen tillsammans med Umeå universitet och lanseras nu. Länk till film>>

Så kan globala drift- och underhållsaffärer bli regionala.

Paneldialog med lokala entreprenörerna Ann-Christine Lindqvist – Nylands sstäd, Gustav Bruno – EAG Rental Hyrmaskiner, Ingemar Jonsson – Ramsele-Edsele företagarförening, Anders Hildebertzon – Statkraft. Länk till film>>

Calle Birgersson och Katrin Normark Jonsson, Åsele Näringslivsstiftelse. Så här jobbar Åsele med företagande i vindkraftens spår. Garantia, databas och drönare. Länk till film>>

Erik Löfgren Energidalen Sollefteå kommun. Har varit kommunikatör för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” med fokus på lokal och regional affärsnytta vid vindkraftsetablering. Länk till film>>

Mia Karlsson, VD Höga Kusten Destinationsutveckling AB. Driven entreprenör som delar med sig av sina visioner för besöksnäringen och hur hon ser att denna och vindkraftbranschen kan utvecklas sida vid sida. Länk till film>>

Nationellt perspektiv
Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör berättar om arbetet med en nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Ett arbete som görs tillsammans med Naturvårdsverket. Länk till film>>

Charlotte Unger Larson, Vindkraftcentrum.  Hur Sverige kan och bör starta om ekonomin genom förnybara investeringar.  Statsbudgeten, EUs omstartsinvesteringar. Länk till film>>

Daniel Kulin om marknadsläget framåt för svensk vindkraft. Han är strategisk analytiker vid Svensk Vindenergi redogör för senaste vinkraftsstatistiken, sammanfattar marknadsläget och de utmaningar som 100 TWh vindkraft i elsystemet innebär. Länk till film>>

Anders Wickström, Statens forskningsinstitut RISE pratar om vätgasens affärsmässiga möjligheter i ett förnybart energisystem. Länk till film>>

Möjligheter med satsning på elintensiv industri.
Mikael Näsström, tillväxtchef i Sollefteå kommun och VD för Energidalen i Sollefteå AB.
Mikael ansvarar för Sollefteås arbete att möjliggöra för etablering av elintensiv industriverksamhet i Sollefteå kommun. Han delar med sig av sina tankar om hur elintensiv industri kan skapa arbetstillfällen, tillväxt och avsättning för lokalt producerad el av förnybar energi i Norrland. Länk till film>>