Förenade vindbyar besökte Vindkraftcentrum

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

Styrelsen i Förenade vindbyar hälsade på hos Vindkraftcentrum i onsdags kväll den 7 dec 2011. Föreningen har 300 medlemmar i 50 byar på ömse sidor länsgränsen mellan Västernorrlands och Jämtlands län.

Förutom att Vindkraftcentrum berättade om verksamheten och framtidsutsikter diskuterades ämnen som bygdepeng och i vilken mån vindkraftsutbyggnaden kan bidra till bredbandsfiber kan dras ut till byarna.

forenadevindbyar

Stamåsens vindkraftspark

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

Nu pågår gjutningen av fundament i Stamåsens vindkraftpark för fullt. Före jul räknar man med att få fyra stycken klara och förhoppningsvis två till under januari.

Första etappen av byggena här inbegriper 26 verk och ska börja leverera el i oktober 2112. I nästa etapp ska 24 verk uppföras i Stamåsen som är en högplatå på 400-430 meter över havet.

Vägnätet som behövs för första etappen är till största delen klart men arbetet fortsätter hela vintern. En egen bergtäkt finns i parken och i övrig är det en hel del sprängningar som görs för vägar tornplatser.

Stamåsen ligger i Strömsunds och Sollefteå kommuner, och i Bräcke kommun, vid Mörttjärnsberget pågår arbetet också för fullt. Här bygger SSVAB en park med 40 verk och det som pågår är framför allt vägbyggen.

 stamasen1      stamasen2     stamasen3
 
Stenger & Ibsen gjuter fundamenten med betong från Hammerdals betong.

Bergtäkten i Stamåsen med krossverk.

Torn med snurror levereras från Siemens.

PTS hos Vindkraftcentrum

Skriven av Webmaster den . Publicerad i EttanUnder tisdagen besökte Post- och telestyrelsens generaldirektör Göran Marby Vindkraftcentrum i Hammerdal.

Under tisdagen besökte Post- och telestyrelsens generaldirektör Göran Marby Vindkraftcentrum i Hammerdal. Han och Olof Bjurö vid PTS konumentmarknadsavdelning samt Henrik Hansson, som är sakkunnig vid näringsdepartementet, är i Strömsunds kommun för att få en bild av de problem som uppstått vid Telias teknikskifte i glesbygderna.
- Gör om och gör rätt, sa Göran Marby, med adress till Telia, inför de församlade hos Vindkraftcentrum.
Med på mötet var kommunrepresentanter och glesbygdsbor som fått kopparanslutningen kapad till förmån för mobil lösning. Som sedan inte fungerat.
Till dem och andra som drabbats sa Göran Marby:
- Låt Telia komma hem till er och släpp inte greppet om dem förrän telefonen funkar!
Jörgen Eriksson vid Vindkraftcentrum presenterade vad projektet sysslar med och redogjorde för utbyggnadsplanerna i länet.
- Jag gillar vindkraft och en sådan här utbyggnad är ett utmärkt tillfälle att få fram fiberkabel i glesbygden, sa Göran Marby.
Med bredbandsuppkopplingar via fiber skulle telefoni och internetanslutning kunna fungera utmärkt.
- PTS och länsstyrelsen kan ge bidrag för att lägga ned fiber när det ändå grävs för andra ledningar. Och fiber dras ju till vindkraftverken, sa GD Göran Marby bland mycket mer under det två timmar långa mötet.
Efter det åkte PTS med kommunfolk till Sörviken för att uppleva bristen på kommunikation på plats.

Vindkraftsparkerna får byggas

Skriven av Webmaster den . Publicerad i Ettan

Klartecken till 360 snurror

Mark- och Miljööverdomstolen ger genom sin dom klartecken att bygga uppemot 360 vindkraftverk i Björkhöjden-Björkvattnet, Ögonfägnaden och Bodhögarna i Sollefteå, Ragunda och Strömsunds kommuner.
Ett beslut att sätta igång byggena från  Statkraft SCA Vind AB kan komma i början av nästa år.
-          Vid ett positivt besked från miljööverdomstolen hoppas vi ta ett investeringsbeslut före mars månads utgång, sa Bengt Vernmark från Statkraft mellan föreläsningarna vid Nolia Vind i förra veckan.
Läs mer:
http://www.svea.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Mark--och-Miljooverdomstolen-meddelar-dom-i-mal-rorande-tillstand-till-vinkraftsparker-i-Vasternorrlands-och-Jamtlands-lan-mal-nr-M-824-11-825-11-och-847-11/

Besök hos Vindkraftcentrum

Skriven av Webmaster den . Publicerad i Ettan


Tidigare generaldirektören för Energimyndigheten, Tomas Kåberger, besökte Vindkraftcentrum i fredags. - Att vindkraften inte alltid levererar är förutsebart. Att ett kärnkraftverk inte leverar har vi inte räknat med, men det ger stora konsekvenser för energiförsörjningen, sa han med hänvisning till de senaste årens problem.
 
Ett tjugotal personer, de flesta centerpartister under riksdagsman Per Åslings ledning, gjorde ett besök hos Vindkraftcentrum i Hammerdal under förmiddagen.
Jörgen H. Eriksson berättade om verksamheten här varefter Tomas Kåberger, som nu är styrelseordförande i nybildade Japan Renewable Energy Foundation, svarade på frågor om energi bland de församlade. Med vindkraften i centrum, förstås.
Motståndarna ska bemötas med saklighet, även om de själva är osakliga, framhöll han.
 
Sol och vind är på frammarsch i energisystemen i Europa även om förstaplatsen intas av naturgas.
- Efter olyckan i Japan är det svårt att hävda att kärnkraften är lönsam och investerarna dras till andra energislag, sa Tomas Kåberger.

Kåbergerx
Tomas Kåberger är numer styrelseordförande i nybildade Japan Renewable Energy Foundation, som ska hjälpa till att styra Japan bort från kärnkraft och fossilutsläpp mot en förnyelsebar energi.
Tillbaka