• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg

Nyheter

19 februari 2019
Enligt Svensk vindenergis prognos så kommer produktionen av vindkraft öka med 33% under 2019. Vindkraft kommer i slutet av året stå för ca 18% av Sveriges totala energiproduktion. Den kraftiga utbyggnaden kan ge lägre elpriser, trots att Ringhals 2 läggs ner under året. (Pressmeddelande från ...
13 februari 2019
} Forskning om hur renar påverkas av infrastruktur, till exempel vindkraft, ...
31 januari 2019
Energibolaget Jämtkraft tecknar avtal om förvärv av vindkraftsprojektet ...
16 januari 2019
  Ett 80-tal kommuner står inför storskalig utbyggnad av vindkraft. Nu bjuds ...
07 januari 2019
Ny vindkraftsproduktion kommer att minska det mitt-norska förnybara ...

Riksdagen inte blåst

 

Riksdagsledamoten Marie Nordén (s) besökte Vindkraftcentrum.se och vi förde diskussioner kring vilken potential för utveckling i glesbygden, vindkraften har i form av arbetstillfällen och affärsmöjligheter både under projekterings-, bygg- och driftsfasen. Ett annat ämne som togs upp var det otydliga regelverk branschen har att rätta sig efter när det gäller bygdemedel, kommunala vetot och dubbelbeskattning. Kanske något för den allmänna motionsperioden?

Med på bilden från vänster: Marie Nordén (s), Mona Sehlin, Jörgen Eriksson och Torbjörn Laxvik, samtliga Vindkraftcentrum.se