• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg

Nyheter

14 juni 2019
OX2 har utvecklat projektet i Habo kommun som omfattar tio verk på 43 MW. Green Investment Group, GIG startar bygget av parken under sommaren, som förväntas vara färdig att tas i drift i slutet av nästa år 2020.GIG verkar globalt och har riktat in sig på gröna investeringar och att ”stötta ...
08 juni 2019
Sea Twirl som tillverkar flytande vindturbiner får ett rejält vinstbidrag av ...
07 juni 2019
Nu är Jenåsens vindpark med 23 verk invigd. Det är den första parken som är ...
03 juni 2019
Inbjudan till företag, offentlig sektor och organisationer.Den 26-27 ...
02 juni 2019
Ägarförändringen innebär att Blaiken vindkraftpark blir helägd av Skellefteå ...

Riksdagen inte blåst

 

Riksdagsledamoten Marie Nordén (s) besökte Vindkraftcentrum.se och vi förde diskussioner kring vilken potential för utveckling i glesbygden, vindkraften har i form av arbetstillfällen och affärsmöjligheter både under projekterings-, bygg- och driftsfasen. Ett annat ämne som togs upp var det otydliga regelverk branschen har att rätta sig efter när det gäller bygdemedel, kommunala vetot och dubbelbeskattning. Kanske något för den allmänna motionsperioden?

Med på bilden från vänster: Marie Nordén (s), Mona Sehlin, Jörgen Eriksson och Torbjörn Laxvik, samtliga Vindkraftcentrum.se