Nyheter

21 oktober 2020
Kommunalrådet: ”Det finns skäl att se över det.”Kommunernas rätt att säga nej till vindkraftetableringar ska snabbutredas. Enligt regeringens finansmarknadsminister Per Bolund har alltför många vindkraftetableringar stoppats av vetot och därmed äventyras målet på 100 TWh vindkraft till 2040. I ...
09 oktober 2020
Familjeföretaget Högt, Hett & Säkert i Gåxsjö har tecknat ett leasingavtal ...
08 oktober 2020
Trots att det på nationell nivå finns mål om att all elproduktion i Sverige ska ...
07 oktober 2020
  Företaget Modvion i Göteborg reste i våras världens första vindkrafttorn i ...
05 oktober 2020
Cloudberry Clean Energy AS köper vindkraftprojektet Rewind Vänern av ...

Windcluster Norway

Aak AS som är med i Vindkluster Norway, en samarbetspartner till vindkraftcentrum.se,etablerar ny verksamhet i England för att ta del av den växande marknaden inom offshore.

Läs mer