• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg

Nyheter

19 februari 2019
Enligt Svensk vindenergis prognos så kommer produktionen av vindkraft öka med 33% under 2019. Vindkraft kommer i slutet av året stå för ca 18% av Sveriges totala energiproduktion. Den kraftiga utbyggnaden kan ge lägre elpriser, trots att Ringhals 2 läggs ner under året. (Pressmeddelande från ...
13 februari 2019
} Forskning om hur renar påverkas av infrastruktur, till exempel vindkraft, ...
31 januari 2019
Energibolaget Jämtkraft tecknar avtal om förvärv av vindkraftsprojektet ...
16 januari 2019
  Ett 80-tal kommuner står inför storskalig utbyggnad av vindkraft. Nu bjuds ...
07 januari 2019
Ny vindkraftsproduktion kommer att minska det mitt-norska förnybara ...

Windcluster Norway

Aak AS som är med i Vindkluster Norway, en samarbetspartner till vindkraftcentrum.se,etablerar ny verksamhet i England för att ta del av den växande marknaden inom offshore.

Läs mer