• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg

Nyheter

18 juli 2019
Vindkraften är ”sämst i klassen” när det gäller att delta i nedreglering av produktionen. Svenska Kraftnät syftar på fjolårets mardrömsnatt den 9 maj. Produktionen var hög trots att det rådde full export till både Norge och Danmark. För att då hålla balansen i systemet behövde energiproducenterna ...
14 juli 2019
De föreslagna lagförändringarna för Första-Fjärde AP-fondernas placeringsregler ...
08 juli 2019
Det är möjligt att möta efterfrågan av fossilfri el i framtiden samtidigt som ...
03 juli 2019
Svensk Elstandard har uppdaterat och förtydligat bestämmelserna som gäller ...
01 juli 2019
Projekt ”Hållbar vindkraft i Dalarna”, som är finansierat av Energimyndigheten, ...

Kompetensförsörjning av vindkraftstekniker är äventyrad

Utbildningsplatser för vindkraftstekniker på landets yrkeshögskolor har sjunkit drastiskt de senaste åren. Till hösten 2015 har endast två YH-utbildningar till vindkrafttekniker blivit beviljade att starta. Dessa är CFL Söderhamn och Campus Varberg.

Från att det några år tillbaka fanns tiotalet utbildningar, så är det alltså endast två som startar i höst. Vid en jämförelse av nya utbildningsplatser ser vi en minskning från 165 platser år 2012 till 40 platser 2015. Denna minskning äventyrar kompetensförsörjningen av vindkraftstekniker.

Läs mer