• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg

Nyheter

16 januari 2019
  Ett 80-tal kommuner står inför storskalig utbyggnad av vindkraft. Nu bjuds de till Åsele för erfarenhetsutbyte och för att ta del av nya metoder för näringslivsutveckling och lokal/regional återbäring. Vindkraftcentrum.se och ÅNS, Åsele näringslivsstiftelse, bjuder till spännande konferens i ...
07 januari 2019
Ny vindkraftsproduktion kommer att minska det mitt-norska förnybara ...
16 december 2018
Fred. Olsen Renewables ska bygga en ny vindkraftpark utanför Botsmark i Umeå ...
06 december 2018
- den ledande internationella konferensen kring vindkraft i kallt klimat. ...
03 december 2018
Vindkraftparken består av fyra vindkraftverk belägna i Strömsunds kommun, ...

Kompetensförsörjning av vindkraftstekniker är äventyrad

Utbildningsplatser för vindkraftstekniker på landets yrkeshögskolor har sjunkit drastiskt de senaste åren. Till hösten 2015 har endast två YH-utbildningar till vindkrafttekniker blivit beviljade att starta. Dessa är CFL Söderhamn och Campus Varberg.

Från att det några år tillbaka fanns tiotalet utbildningar, så är det alltså endast två som startar i höst. Vid en jämförelse av nya utbildningsplatser ser vi en minskning från 165 platser år 2012 till 40 platser 2015. Denna minskning äventyrar kompetensförsörjningen av vindkraftstekniker.

Läs mer