• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg

Nyheter

09 september 2019
Det tyska företaget Svevind ”upptäckte” området där Markbygdens vindkraftpark nu växer upp.  Projektet har pågått över tio år och flera tillstånd måste nu förlängas. Teknikutvecklingen gör att det kanske räcker med cirka 800 verk för att nå upp till 12 TWh som är målet.- En milstolpe är att ha alla ...
30 augusti 2019
Det finns tillräckligt med yta i Europa för att bygga elva miljoner ...
29 augusti 2019
Om kommunens timeout bryts i Ånge står Mobilbetong i Ånge som så många andra ...
25 augusti 2019
Det pågår en kraftig expansion av vindkraft i många regioner inom USA. För ...
20 augusti 2019
Ett nytt gymnasieprogram inom rör el- och energisektorn kan bli verklighet på ...

Kompetensförsörjning av vindkraftstekniker är äventyrad

Utbildningsplatser för vindkraftstekniker på landets yrkeshögskolor har sjunkit drastiskt de senaste åren. Till hösten 2015 har endast två YH-utbildningar till vindkrafttekniker blivit beviljade att starta. Dessa är CFL Söderhamn och Campus Varberg.

Från att det några år tillbaka fanns tiotalet utbildningar, så är det alltså endast två som startar i höst. Vid en jämförelse av nya utbildningsplatser ser vi en minskning från 165 platser år 2012 till 40 platser 2015. Denna minskning äventyrar kompetensförsörjningen av vindkraftstekniker.

Läs mer