Nu är Höjdvind i Raftsjöhöjden invigd.

den . Publicerad i EttanParken består av fyra vindkraftverk, har nio ägare och ligger på tre markskiften. Höjdvind har byggts på rekordtid.
- Sex månader har det tagit. Men det borde ha varit nio, som en graviditet, säger Pelle Stjernström som representerade en av ägarna till anläggningen.
Vid ett av verken bjöds inblandade i byggnationen på soppa med tal i solskenet. De fyra verken är på 2,3 MW vardera, navhöjden 101 meter och har ett avisningssystem i form av en kolfibermatta med metalltråd i vingarnas ytskikt.
- Verken har gått fantastiskt fint efter igångsättningen, berättar Hans Carlsson från Siemens som levererat torn och turbiner.

Dags att agera

den . Publicerad i EttanI Jämtlands län kommer det inom 5- 8 år att ske en väldigt snabb utbyggnad av vindkraften. Idag finns drygt 100 kraftverk i drift och det kommer att byggas ytterligare ca 700 verk för ca 28 miljarder kronor, vilket blir ca 3,5 miljarder per år. Oavsett hur man ser på det så är det mycket pengar.

Det skriver Lennart Mörtsell som är regionchef för Handelskammaren Mittsverige i en rapport som utförts på uppdrag av Vindkraftcentrum.se. Rapporten heter Näringslivets syn på vindkraftsexploateringen i Jämtlands län och har nyligen presenterats för de företag som ingått i undersökningen. Frågan är i vilken grad det regionala näringslivet kan ta del av de stora investeringar som nu görs.

- Viljan finns, kunnandet och kompetensen finns, marknaden är tillräckligt stor och det kommer att pågå i många år.

Allt är på plats. Det är dags att agera! är Lennart Mörtsells slutsats.

 
   Läs Rapporten

Jämtkraft blir huvudsponsor för Winterwind 2013

Skriven av Webmaster den . Publicerad i Ettan

Winterwind till Östersund 2013

Jämtkraft tar över stafettpinnen och blir huvudsponsor för Winterwind nästa år.

- Vi har vinterklimat och iskyla i Jämtland och under  mässan diskuteras nya kunskaper som utvecklar vindkraftsbranschen, säger Melcher Falkenberg vid Jämtkraft.
Årets Winterwind i Skellefteå har just avslutats. 400 deltagare och utställare från 17 länder var på plats för att diskutera vindkraftens problem och möjligheter i ett kallt klimat.
- Intresset för frågorna har ökat rejält de senaste åren i takt med att man sett potentialen att bygga vindkraftparker i de kalla områdena världen över, säger Melcher Falkenberg.
Det kalla klimatet ställer särskilda krav på turbinerna och nedisning av vingarna kan innebära olycksrisker och lägre elproduktion. Olika företag provar olika lösningar. Nya ytskikt kan minska nedisningen och uppvärmning hindra att verken  behöver stå stilla.
Det är Svenska vindkraftföreningen som arrangerar Winterwind och nästa år 6-7 februari i Östersund blir det för sjätte gången.
-  Den hålls på OSD för att alla ska få plats. Skellefteå Kraft har gjort ett bra jobb i år och väldigt många företag i branschen slöt upp. Förhoppningen är att det blir minst lika många deltagare nästa år när vi är huvudsponsor av arrangemanget, säger Melcher Falkenberg.
Jämtkraft har som målsättning att fram till år 2020 fördubbla sin  produktion av förnybar energi. Merparten av det ska komma från vindkraft och utbyggnaden sker både inom och utom länet.
-  Vindkraften är bra för miljön, vi hjälper till att uppfylla EU:s mål om förnybar energi, dessutom är det lönsamt. Våra kunder efterfrågar el som är förnybar, säger Melcher Falkenberg.
Nästa år sätts alltså fokus på Östersund och Norrlands inland.
-  Förutsättningarna för vindkraft är utmärkta här uppe, den ger möjligheter för bygderna och vi tror att det är bra att den också ägs och drivs av ett regionalt förankrat företag som Jämtkraft, säger Melcher Falkenberg.

wintermelcherliten

Vindkraften blir en hävstång för fiber till byarna

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

Om några år ska koppartrådar och –kablar som försörjer oss med telefoni och bredbandsuppkopplingar monteras ned och fraktas bort.

Samtidigt är framdragningen av modern fiber eftersatt i Jämtlands län.
Men vindkraftverken styrs med hjälp av bredbandsfiber och det finns möjligheter att få hjälp med att få fram fiber till många byar när nya vägar byggs och nya elledningar dras.
Det var temat för ett möte på Vindkraftcentrum i Hammerdal när representanter för Ragunda, Bräcke, Sollefteå och Strömsunds kommuner slöt upp tillsammans med SCA Statkraft Vind AB (SSVAB) och Förenade Vindbyar.
Ett resultat av mötet är att de fyra kommunerna tillsammans med SSVAB och Förenade Vindbyar bildar en arbetsgrupp för fiberutbyggnad tillsammans med Vindkraftcentrum. Till gruppen ska också Eon bjudas in, den stora elnätägaren i trakten. Kontakt ska också tas med länsstyrelsens nya fibersamordnare.
De senaste siffrorna från länsstyrelsen i Jämtland visar att det är drygt 100 verk som redan är i drift i länet. Men det finns tillstånd och snart tillstånd för ytterligare bortemot 700 verk i parker runt om i länet.
När våren kommer börjar flera av parkerna byggas och det gäller då att alla är med på noterna så att rör läggs för framtida fiber när det ändå grävs för vägar och ledningar.
I första hand tar arbetsgruppen sin utgångspunkt i SSVAB:s parker i de nämnda kommunerna, men det är fler projektörer på gång i området och egentligen handlar det om att samordna koppla ihop vidare med andra grannkommuner och  -län.
Och ska fiber och ett framtida fungerande bredband komma till stånd i glesbygden så är det inget som kommer att göra sig själv. Staten kommer inte att se till att det blir fiber till alla byar och småorter. Och kommersiella aktörer kommer inte att se det som lönsamt.

Byar, föreningar och kommuner kommer själva få arbeta  för och finansiera fiberutbyggnaden. Men slår man sig ihop med andra, som vindkraftsprojektörer och kraftbolag, så går det att dra nytta av varandra och bidrag att få från myndigheter som Post- och telestyrelsen och Jordbruksverket.

En första uppgift för arbetsgruppen blir att sammanställa behov och önskemål om kopplingspunkter, kartlägga de jobb som ska göras i och till parkerna framöver och få finansiering till rören för framtida fiber.

Med på mötet var Mikael Näsström, Sollefteå kommun, Terese Bengard, Gun Fahlander, Anders Blomberg och Anna-Märta Johansson från Ragunda kommun, Anders Andersson och Irené Tängmark från Strömsunds kommun, SvenÅke Draxten från Bräcke kommun, Åke Westberg från SSVAB, Ulf Magnusson, Eivor Frestadius, Leif Frestadius, Gunilla Lundin, Staffan Magnusson, Karl-Lennart Holmgren, Marian Stranne och Ove Mohlin från Förenade Vindbyar samt Ole Kristiansson och Torbjörn Laxvik från Vindkraftcentrum.


fibermote

Vindparken Åskälen-Österåsen ska ge lokala jobb

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

Vindparken Åskälen-Österåsen ska ge lokala jobb

Under våren räknar de blivande ägarna av vindparken Åskälen-Österåsen med att upphandla vindkraftverk, entreprenader och elnät till den maximalt 105 verk stora anläggningen i Strömsunds och Östersunds kommuner.

Blivande ägare är Stena Renewable och Jämtkraft som med andelen 80 procent respektive 20 procent tar över parken när alla tillstånd är klara. Projektör och säljare är Dählie Kraft med kompanjonerna Björn Dählie och Hans Olofsson.

- Det har kostat en del att projektera parken och det blir förstås än mycket dyrare för oss att köpa och sätta upp vindkraftverken också. Men något verk kanske vi behåller, säger Björn Dählie.
Totalt ligger investeringen på 3,6 miljarder kronor. Verken har en maxhöjd på 180 meter och går det som tänkt ska parken stå färdig 2015. Byggstarten kan ske under 2012.
Tills vidare driver Dählie Kraft, Stena Renewable och jämtkraft projektet vidare tillsammans och företagen har träffat Strömsunds och Östersunds kommuner för att stämma av i tillståndsprocessen, vetofrågorna ligger hos kommunerna. Och i samband med det besökte man också Vindkraftcentrum i Hammerdal och fick en orientering vad detta projekt kan bistå med.
Från Stena Renewable deltog vd Göran Danielsson samt Matilda Afzelius och Dan Sandros. Från Jämtkraft deltog Melcher Falkenberg och Tommy Borg.
Som verken är placerade på kartan just nu så hamnar 79 av de 105 verken i Strömsunds kommun och återstående i Östersundsunds kommun. Som ett slags bygdepeng föreslås en vindbonus att delas ut till föreningslivet i respektive kommun i proportion till hur många verk som byggs.
Vitsen är också att skapa lokal förankring genom att anlita lokala underentreprenörer och under byggtiden beräknas vindparken sysselsätta mellan 100 och 150 personer. När parken sedan är i drift förväntas parken skapa upp emot 25 årsarbeten.
I parken Åskälen-Österåsen, som ligger väster om E45:an mellan Häggenås och Hammerdal, beräknas knappt 800 GWh produceras vilket motsvarar hushållselen till 150 000 hushåll.
När Björn Dählie och Hans Olofsson började fundera på investeringar för ett antal år sedan i vindkraft handlade det om något eller några verk och inte något så här stort. De säger att de inte har något nytt projekt på gång, men:
-  Vi har lärt oss så otroligt mycket om branschen. Det vore ju egentligen dumt att stoppa nu , säger Björn Dählie.
dahlietre
  

Björn Dählie flankerad av Melcher Falkenberg, Jämtkraft, och vd vid Stena Renewable, Göran Danielsson.